W sobotę 16 czerwca na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka elektroodpadów. W zamian za zużyty sprzęt będzie można otrzymać sadzonki roślin. Wyznaczono cztery punkty odbioru elektroodpadów: w Biskupicach, Owczarni, Kaniach i Brwinowie.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej na pierwszym odcinku ul. Granicznej od strony ronda Nowosielskiego. Prace prowadzone są obecnie na odcinku od ul. Krańcowej w stronę ul. Pszczelińskiej.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Gmina Brwinów zachęca mieszkańców do korzystania z aplikacji mobilnej infoSUEZ, którą można pobrać bezpłatnie przez AppStore oraz GooglePlay. Możliwość ustawienia powiadomień o terminach odbioru odpadów to tylko jedna z jej zalet.

Ukazał się majowy numer biuletynu „Ratusz”, a w nim m.in. artykuł o dotacji na budowę torów rowerowych typu pumptrack oraz informacje o budowie i przebudowie dróg gminnych, a także komentarz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego wraz z wykazem dróg zaplanowanych do utwardzenia destruktem asfaltowym.

Ratusz

Strażacy z Biskupic mają szansę na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny. Trwa postępowanie przetargowe. Gmina Brwinów pozyskała na ten cel dotację.

25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie związane z ochroną prywatności – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO.