Rozpoczął się kolejny etap prac nad gminnym programem rewitalizacji. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą zgłaszać do 15 lutego br. swoje propozycje projektów dotyczących rewitalizacji.

Mieszkańcy gminy Brwinów mogą korzystać bez dodatkowych opłat z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nadarzynie.

W Urzędzie Gminy Brwinów już kolejny rok z rzędu można składać wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania. Piece węglowe mogą zostać zastąpione bardziej ekologicznym piecem gazowym, elektrycznym lub opalanym pelletem.

Od 1 stycznia 2021 r. w powiększonym obszarze miasta Brwinowa znalazła się „dzielnica przemysłowa”, a wraz z nią drogi, którym patronują święci: Jerzy, Józef, Tomasz, Augustyn, Krzysztof i Izydor.

Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie, nawiązując do aktualnych trendów w komunikacji i wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy, zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach z projektowania graficznego.

banerOsoby, które chcą zostać rachmistrzami w zaplanowanym na ten rok narodowym spisie powszechnym, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Brwinów do 9 lutego 2021 r.

W 2020 r. zakończyła się przebudowa ulicy Kampinoskiej. Na jej realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 1,5 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Przeciwko wyłączeniu części Mazowsza z dotacji unijnych sprzeciwiło się ponad 50 burmistrzów, wójtów, prezydentów i starostów z podwarszawskich miast, gmin i powiatów.