Rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W „Atlasach map przebiegów korytarzy kolejowych” pojawiają się nowe linie na terenie gminy Brwinów. Termin zgłaszania uwag upływa 10 marca 2020 r.

ZHP Hufiec Pruszków złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

mapkakonsultacjezmianygranicMieszkańcy sołectw Biskupice, Koszajec, Moszna oraz Parzniew będą mogli wypowiedzieć się na temat zmiany granic podczas spotkań 2 i 9 marca 2020 r. Planowane jest włączenie do Brwinowa tych terenów, które dziś są odcięte od centrum sołectw przez linię kolejową lub autostradę A2.

lacznikKłopoty z dojazdem do autostrady A2 w Pruszkowie odczuwają nie tylko mieszkańcy gminy Brwinów i przedsiębiorcy z terenu Gąsina, ale wszyscy kierowcy stojący w korkach w rejonie węzła. Burmistrz Arkadiusz Kosiński od kilku lat zabiega o budowę łącznika tuż przy granicy Domaniewa, który upłynni ruch w rejonie skrzyżowania ul. Domaniewskiej, Żbikowskiej i 3 Maja w Pruszkowie.

Na początku lutego 2020 r. w Radio Bogoria gościł burmistrz Arkadiusz Kosiński, który opowiadał m.in. o łączniku przy wjeździe na autostradę oraz inwestycjach w Żółwinie. W drugim wejściu antenowym – rozmowa o kulturze z Anną Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dyscyplinę, która nie została rozstrzygnięta w pierwszej części konkursu (siatkówka). Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 5 marca 2020 r. do godz. 16.00.


Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie