Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na zagospodarowanie zieleni parku miejskiego w części istniejącej oraz na edukacyjny ogród botaniczny.

Gmina Brwinów przystępuje do realizacji III etapu budowy ulicy Józefowskiej we wsi Krosna.

„Nakręcona gmina” to propozycja 3-dniowych wakacyjnych warsztatów dla młodzieży w wieku 12–16 lat. Ich uczestnicy zdobędą nowe umiejętności i zrealizują pod okiem profesjonalisty krótki film. Zapisy rozpoczynają się od poniedziałku 3 czerwca i trwają do 24 czerwca.

W związku z treningiem systemu wczesnego ostrzegania we wtorek 28 maja w godzinach 8-18 na terenie powiatu pruszkowskiego zostaną uruchomione sygnały alarmowe.

Czytaj więcej

Dyrekcja, rada rodziców i grono pedagogiczne ZSO w Brwinowie zapraszają na Dzień Rodziny, który odbędzie się 25 maja od. godz. 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

Został rozstrzygnięty konkurs, w którym oferty mogły składać przedszkola niepubliczne zapewniające dzieciom możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

Została wybrana oferta złożona przez Przedszkole Niepubliczne „Tuptuś” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Dworskiej 5.

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Lecznica ALFA zaprasza na szczepienia przeciwko HPV. W tym roku obejmą one dziewczęta urodzone w 2004 roku, które są mieszkankami gminy Brwinów.