Spółka Hupac Terminal Brwinów, która rozpoczyna swoją działalność w Parzniewie, wybudowała na własny koszt ostatni odcinek ul. Świętego Jerzego. W październiku nowa droga została przekazana gminie Brwinów.

Ze względu na prowadzone prace w poniedziałek i wtorek 19 i 20 listopada br. zostanie całkowicie zamknięty odcinek ul. Leśnej w Kaniach – od ul. Górnej do końca drogi (ok. 180 m). W tym czasie nie będzie możliwy dojazd do Szkoły Jazdy Konnej „Pa Ta Taj”. Przepraszamy za utrudnienia.

W listopadzie na antenie Radio Bogoria gościli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, strażacy – komendant gminny OSP Krzysztof Newen i naczelnik OSP Biskupice Stanisław Grabek – oraz reprezentacja Gminnego Ośrodka Kultury – Aleksandra Kopp i Paweł Bartosiewicz.

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości zgromadziły na brwinowskim Rynku wielu gości i mieszkańców.

W listopadowym numerze biuletynu „Ratusz” są m.in. zaproszenia na wydarzenia organizowane z okazji Święta Niepodległości, informacje o wynikach wyborów samorządowych oraz plan zajęć sportowych w hali miejskiej w Brwinowie.

[PDF]

W związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą poniedziałek 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy.

Do 30 listopada br. będzie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców, która ma pomóc w opracowaniu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów”. Głównym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości 45 936,00 zł na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.