W czwartek 2 sierpnia swoje setne urodziny obchodziła pani Władysława Zygmunt z Otrębus.

1 sierpnia 2018 r. punktualnie o godzinie 17.00 w Brwinowie rozbrzmiał dźwięk syren alarmowych. Zgromadzeni na placu im. Jana Pawła II mieszkańcy i goście uczcili 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Na sesji Rady Miejskiej 18 czerwca 2018 r. radni uchwalili zasady sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gminie Brwinów. Jest to związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

drogawparkuGmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę drogi wewnętrznej w parku miejskim w Brwinowie. Oferty można składać do poniedziałku 13 sierpnia 2018 r. do godz. 13.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 2 i 7 sierpnia w Kaniach.

1sierpnialeadPunktualnie o godz. 17 na brwinowskim Rynku rozpoczną się obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.