Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do udziału w konkursie na mural o tematyce strażackiej, który ma powstać na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie.

Rozmowa z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim toczyła się głównie wokół inwestycji, przetargów, pozyskanych dotacji, sprzątania miasta itp. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak przedstawiła program Festiwalu Otwarte Ogrody.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W związku z przebudową ulicy Granicznej w Brwinowie oraz remontem ulicy Sienkiewicza w Pruszkowie zmienia się trasa autobusu linii B6.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 14 czerwca w Brwinowie i Owczarni, oraz 19 i 22 czerwca w Brwinowie.

PGE Pruszków lista wyłączeń

Od środy 13 czerwca 2018 r. w związku z trwającą przebudową zostanie zamknięta dla ruchu ul. Graniczna.

24 maja 2018 r. odbyło się szkolenie dla rolników pod hasłem „Pracuj bezpiecznie” połączone z konkursem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.