Jak chronić dziecko przed przemocą? Po czym poznać, że dzieje się coś złego? Jak przekazać informacje gdzie szukać pomocy? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy podczas konferencji szkoleniowej „Dziecko krzywdzone”, która została zorganizowana 7 listopada w Brwinowie przez Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną we współpracy z brwinowskim Liceum Ogólnokształcącym.

Zadrzewione działki są piękne, ale jesienią mieszkańcy Brwinowa stają przed koniecznością rozwiązania problemu:
Co zrobić z zagrabionymi z trawników liśćmi?

Gmina Brwinów przystąpiła do tegorocznej edycji kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, której celem było przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Wśród zadań prowadzonych od lipca br. znalazła się m.in. kontrola punktów sprzedaży. – Większość sprzedawców sprawdzonych przez „tajemniczych klientów” zachowała się wzorowo, legitymując młodo wyglądające osoby – relacjonuje Agnieszka Olejniczak, przewodnicząca brwinowskiej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ostatni weekend października należał w Brwinowie do Straży Miejskiej, która świętowała jubileusz 20-lecia utworzenia.:

„Tworzy się umundurowaną Straż Miejską w Brwinowie” – takie słowa rozpoczynają tekst zarządzenia burmistrza gminy Brwinów, które zostało wydane 25 października 1991 r. Brwinowska Straż Miejska świętuje w tym roku swoje 20-lecie i z tej okazji w najbliższą niedzielę 30 października organizuje swój dzień otwarty, zapraszając do Organistówki przy ul. Rynek 14 w Brwinowie na prezentację swojego wyposażenia i projekcje filmów o tematyce bezpieczeństwa. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w konkursach plastycznych, sfotografować się w czapce strażnika i poznać bliżej pracę strażników. Jest ona bardzo urozmaicona – zdarzają się akcje zatrzymywania przestępców i dramatyczne pościgi...


Urząd Gminy Brwinów rozpoczął realizację projektu „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów“. Całkowity koszt projektu to 918.569,30 zł, przy czym dofinansowanie ze środków EFS wynosi 90%.

Kwatera żołnierzy poległych w 1914 roku.W niedzielę 16 października 2011 r. na brwinowskim cmentarzu została poświęcona odnowiona kwatera żołnierzy niemieckich i rosyjskich, poległych podczas walk, które podczas I wojny światowej stoczono w połowie października 1914 r. w okolicach Brwinowa.

Park miejski w niedzielę 11 września 2011 r. o godz. 16.45 zamienił się w pole walki. Grupa rekonstrukcyjna REKO przedstawiła inscenizację bitwy pod Brwinowem. Było to kolejne wydarzenie w ramach Brwinowskich Europejskich Dni Dziedzictwa.