Od października 2012 r. rozpoczęło działalność Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (BPWiK). Świadczy ono usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów.

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego był doskonałą okazją do spotkania pracowników i współpracowników Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. Podczas kameralnej uroczystości podsumowano wyniki działalności w roku bieżącym.

W dniu 18 listopada 2012 r. zmarła przeżywszy 105 lat Maria Kobylińska. Najstarsza i zasłużona dla miejscowej społeczności mieszkanka Brwinowa.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele św. Floriana w Brwinowie w dniu 23 listopada 2012 r. o godz.13.00, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.
Gmina Brwinów po raz drugi została uhonorowana tytułem „Sportowa Gmina” przyznawanym przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał certyfikat podczas VII Gali Sportowej Polski, która odbyła się w czwartek, 15 listopada w Warszawie.

W sobotnie popołudnie, 17 listopada 2012 r. sala Ośrodka Kultury wypełniła się miłośnikami sztuki. Doroczne Forum Artystów Ziemi Mazowieckiej zgromadziło twórców, którzy zaprezentowali swoje prace, m.in. obrazy, malarstwo na szkle, ceramikę, malowane tykwy.

Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” ubiega się o dofinansowanie zadania z zakresu nauki, edukacji i wychowania polegającego na organizacji spotkania chóralnego z udziałem szkolnego chóru z Otrębus i chóru z Czeskiej Lipy. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Plac zabaw w parku miejskim zostanie niebawem ogrodzony. Środki na realizację tego zadania przekazała jedna ze spółek deweloperskich inwestujących w gminie Brwinów: firma Eko-bud Sp. z o.o. 

Budowa kanalizacji sanitarnej to największa inwestycja gminy Brwinów: ze środków UE realizowany jest projekt „Czyste życie”, a teraz – dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej dla Domaniewa, Domaniewka i Moszny.