W niedzielę 7 października w Brwinowie odbyło się 50. w tej kadencji otwarte spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami gminy.

Gmina Brwinów zamierza ubiegać się o dotację w ramach programu „Razem bezpieczniej”. W przygotowaniu wniosku pomocna będzie informacja od mieszkańców, dotycząca stanu bezpieczeństwa w parku miejskim w Brwinowie. Ankietę można wypełnić i zostawić w Biurze Obsługi Interesanta jeszcze przez 10 dni.  

Powiat pruszkowski finalizuje modernizację ewidencji gruntów i budynków znajdujących się w gminie Brwinów (w mieście i sołectwach) w granicach działek ewidencyjnych we wszystkich obrębach ewidencyjnych gminy. Od 17 października do 7 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób projekt operatu opisowo-kartograficznego, do którego można zgłaszać uwagi i uzyskać w wyznaczonym terminie dodatkowe wyjaśnienia.

Bycie rodzicem to ciężka praca – stwierdziła Dorota Zawadzka, telewizyjna Superniania, na spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół w Otrębusach. Atmosfera spotkania była jednak przesycona humorem i dowcipem. ”I śmiech niekiedy może być nauką”...

Jesienna wizyta w grodziskim radiu miała tradycyjnie trzy odsłony: pierwszym gościem rozgłośni był burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, następnie redaktor Jerzy Fijałkowski rozmawiał z kierownikiem referatu ochrony środowiska i rolnictwa Edytą Osmańską-Jakóbik i głównym specjalistą ds. zieleni i ochrony przyrody Anną Dziemiańczyk.

Gmina Brwinów od 2009 r. finansuje szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy. W tym roku program obejmie dziewczęta urodzone w 1997 roku. W dniach 17-18 października 2012 r. mieszkanki gminy Brwinów przyjmą trzecią dawkę szczepionki.  

„Brwinów – moja młodość. Rodzice dzieciom” to hasło festynu, który odbył się w Brwinowie w sobotę 6 października. Zespół Szkół nr 1 przy ul. Piłsudskiego zasłynął już w ubiegłych latach swoimi festynami historycznymi. Także tym razem, choć sięgnięto do siermiężnych czasów PRL-u, impreza została zorganizowana z wyjątkowym rozmachem...

Obrazy ulotnych chwil, zaczarowanych w obrazach młodej malarki Olgi Cieślak z Brwinowa, oglądać można do 26 października w Gminnym Ośrodku Kultury. W sobotę 6 października odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Momenty”.