Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy. Do nich należy zgłaszać ewentualne zastrzeżenia dotyczące odśnieżania. Firma odśnieżająca podane niżej drogi gminne została wyłoniona w drodze przetargu. Sprzętem odśnieżającym dysponuje Referat Gospodarki Komunalnej.

Gmina Brwinów realizuje obecnie trzy oświatowe projekty unijne. Korzystają z nich uczniowie wszystkich szkół prowadzonych przez gminę Brwinów. Na ten temat z  zastępcą burmistrza Jackiem Janowskim oraz Katarzyną Karasińską i Anną Sawwidis rozmawiała redaktor Malwina Szymańska.

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie Karolina Cygan będzie otrzymywać w roku szkolnym 2012/2013 stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wręczenie dyplomów odbyło się we wtorek 4 grudnia w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej.


Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły wnioski o dofinansowanie 42 projektów w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. „Bezpieczna Jedynka”, dotycząca Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie, jest jednym z dziewięciu projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny. 

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z przebudową wodociągu w dniach 6-7 grudnia 2012 r. (czwartek i piątek) nastąpi przerwa w dostawie wody w Brwinowie w ul. Brzozowej i ul. Piaskowej na odcinku od ul. Brzozowej w kierunku ul. Borkowej w godz. od 7.00 do 16.00. Mieszkańcy mogą skorzystać z zastępczego źródła wody znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 1 w Brwinowie (ujęcie wody oligoceńskiej).
Gmina Brwinów, Gminny Ośrodek Kultury, stowarzyszenia i firmy starają się pozyskiwać środki zewnętrzne. LGD Zielone Sąsiedztwo opublikowało listy rankingowe projektów, które mają szansę na dofinansowanie ze środków PROW.

Gmina Brwinów ogłosiła drugi przetarg na sprzedaż działek w Brwinowie i Kaniach. Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

W związku z wystąpieniem w latach ubiegłych na terenie powiatu pruszkowskiego przypadków zatruć tlenkiem węgla, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie apeluje o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń grzewczych.