Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Niemal 45% swojego budżetu na rok 2013 gmina Brwinów przeznacza na inwestycje. Kanalizacja w ramach „Czystego życia”, drogi, budowa szkoły w Otrębusach i przedszkola w Brwinowie, rewitalizacja parku w Brwinowie oraz odwodnienie części Żółwina i zakończenie budowy świetlicy w Owczarni – to tylko niektóre z ponad 30 zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2013 r.

Urząd Gminy Brwinów będzie nieczynny w wigilię, a 31 grudnia kasa urzędu przy ul. Grodziskiej będzie czynna do godz. 11.30. Zmiany godzin przyjęć interesantów zapowiedział też Urząd Skarbowy w Pruszkowie.

Mimo młodego wieku już mogą się pochwalić wybitnymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi - trzynaścioro mieszkańców gminy Brwinów otrzymywać będzie stypendium przyznane przez burmistrza gminy Brwinów.

W Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok autobusy kursują według świątecznego rozkładu jazdy. Dodatkowo zmniejszona została liczba kursów autobusów w wigilię oraz sylwestra.

W środę 12 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół w Otrębusach wystąpił dziewczęcy chór z Czeskiej Lipy – miasta położonego w północnych Czechach. Przed publicznością zaprezentowali się też gospodarze – chór ze szkoły w Otrębusach.

Uchwalenie budżetu gminy Brwinów na 2013 r., uchwalenie planu miejscowego dla Falęcina, nadanie imienia Gimnazjum nr 1 w Brwinowie – to tylko niektóre z punktów umieszczonych w porządku obrad poniedziałkowej sesji. Zostali na nią też zaproszeni uczniowie z gminy Brwinów, którym zostały przyznane stypendia za wybitne osiągnięcia.

PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada w środę 19 grudnia w godz. 9-14 przerwy w dostawie energii elektrycznej w Owczarni. Dotyczyć one będą odbiorców korzystających ze stacji nr 0154 OWCZARNIA 1.