W najnowszym, przedświątecznym „Ratuszu” mieszkańcy gminy Brwinów znajdą przydatne informacje o czekającej wszystkich rewolucji śmieciowej. Jak nowy system odbioru odpadów będzie funkcjonował w gminie Brwinów? – zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej...
Drzewa i krzewy można usuwać po uzyskaniu zezwolenia; nie jest ono wymagane jedynie w przypadku roślin młodszych niż 10 lat oraz drzew i krzewów owocowych.

Trwają bezpłatne badania dla mieszkanek gminy Brwinów. Nowoczesny cytomammobus stoi przy brwinowskiej OSP (ul. Pszczelińska 3).

Gmina Brwinów przekazała Powiatowi Pruszkowskiemu działki przeznaczone pod ulicę Przyszłości, która połączyć ma Pruszków i wieś Parzniew. Wartość darowizny przekracza 2 mln zł.

Cykliczna audycja samorządowa z udziałem gminy Brwinów. Tym razem redaktor Malwina Szymańska przygotowała reportaż z nadania Gimnazjum nr 1 imienia Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Pojawił się także temat pomocy dla Anny Kapuścińskiej, nauczycielki ZS nr 1.

Na sesji 25 marca Rada Miejska w Brwinowie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Brwinów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014. Jesienią mieszkańcy 15 brwinowskich sołectw zdecydują o przeznaczeniu tych pieniędzy na potrzeby swoich miejscowości.

Miłość, przyjaźń, szacunek i wzajemne zrozumienie połączyły ponad pół wieku temu sześć małżeństw, które 22 marca 2013 r., wzięły wraz z rodzinami i przyjaciółmi udział w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

W najnowszym numerze „Ratusza” znaleźć można kolejne informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami: częstotliwość wywozu śmieci oraz rodzaje pojemników zostały określone w marcowych uchwałach Rady Miejskiej w Brwinowie.

Czytaj więcej…