Podczas pierwszej wizyty na antenie Radia Bogoria w Nowym Roku burmistrz Arkadiusz Kosiński podsumował wysokość środków zewnętrznych, jakie pozyskała gmina Brwinów w ubiegłym roku i mówił o planach na 2013 rok.

Brwinowscy wolontariusze zebrali 36 062,79 zł, kilka euro, dolarów, kopiejek i tureckich lir. Najwięcej do puszki zebrała Natalia Sacharczuk z gimnazjum nr 2. Spośród licytowanych przedmiotów największą kwotę osiągnęła piłka z podpisami wszystkich zawodników Legii Warszawa.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację VI edycji projektu aktywizacyjnego „Od apatii do sukcesu!” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób bezrobotnych. Rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu.

Pszczeliniak – taką nazwę otrzymał „najmłodszy” pomnik przyrody w gminie Brwinów. Okazała grupa klonów srebrzystych już od około 100 lat rośnie na terenie dawnej szkoły rolniczej w Pszczelinie.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w nocy z 15 na 16 stycznia 2013 r. (wtorek/środa) w związku z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody, w godzinach 22 – 6, będzie wstrzymana dostawa wody do sieci wodociągowej w gminie Brwinów. Wykonawca prac przeprasza za niedogodności związane z czasowym brakiem wody.

Wyjątkowe przedmioty – wśród nich piłki i koszulka z autografami piłkarzy Legii Warszawa przekazane przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego – będzie można wylicytować podczas 21 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brwinowie.

Gmina Brwinów przystępuje do rewitalizacji parku: prace obejmujące m.in. remont głównej alei parkowej, budowę chodnika, nowego oświetlenia i monitoringu rozpoczną się wiosną. Ich wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu. Termin składania ofert upływa 21 stycznia.

Fundacja Toto Animo ubiega się o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na organizacji zajęć w trakcie ferii zimowych dla 2 dzieci i młodzieży z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.