Dzień Dziecka w gminie Brwinów będzie jednocześnie dniem finału całorocznej akcji „Dbaj o swoje rusztowanie”: w imprezie plenerowej w Otrębusach wezmą udział dzieci ze szkół podstawowych z Brwinowa (SP nr 1 i 2) oraz Żółwina i Otrębus.

W najbliższy weekend mieszkańcy gminy Brwinów w wieku 40-55 lat będą mogli wziąć udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, zorganizowanych przez Urząd Gminy Brwinów we współpracy z parafią pw. św. Floriana w Brwinowie. Konieczne są wcześniejsze zapisy.


Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” wymaga płynnego finansowania. Aby je zapewnić gmina Brwinów skorzysta z dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 

Fundacja Toto Animo złożyła ofertę w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącą organizacji zajęć wakacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W niedzielę 20 maja fragmentem „brwinowskiego” odcinka autostrady A2 przejechało ponad 400 uczestników rowerowej Brwinowskiej Masy Krytycznej. Tydzień później, 27 maja na 17-kilometrowy odcinek D przebiegający m.in. przez teren gminy Brwinów zostały już wpuszczone samochody.

Podczas weekendu 26/27 maja można było wybierać wśród wielu propozycji, m.in. sportowych i kulturalnych. Największym wydarzeniem był piknik rodzinny w Brwinowie.

W czwartek 24 maja brwinowska policja wzbogaciła się o laserowy przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów. Nowy radar został zakupiony przez gminę Brwinów.

Mieszkańcy Kań i Otrębus proszeni są o zgłaszanie się po odbiór technicznych projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych w ramach projektu unijnego ”Czyste życie”, na podstawie umów zawartych z Gminą Brwinów.