Do tej pory ponad 1200 mieszkańców Owczarni nie miało swojego miejsca spotkań: we wsi nie ma ani szkoły, ani remizy czy świetlicy. Teraz to się zmieni: burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał 3 lipca 2012 r. umowę dotyczącą dofinansowania ze środków PROW budowy klubu wiejskiego w Owczarni.

Podlewanie ogródków i trawników znacznie zwiększa pobór wody i wielu mieszkańców odczuwa spadek ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej. Urząd Gminy Brwinów zwraca się z prośbą o ograniczenie używania wody do podlewania w godzinach 7-22.

Trzebiatów - laureaci konkursuCzęść laureatów konkursu „List do Trzebiatowa” zrezygnowała z wyjazdu nad morze: na ich miejsce wchodzą osoby z listy rezerwowej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę 4 lipca 2012 r.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada wyłączenia prądu. W poniedziałek – w Czubinie, a we wtorek – w Kotowicach.

Zostały już rozdane wyróżnienia dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Brwinowa, Otrębus i Żółwina oraz brwinowskiego LO. W tym roku burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył dyplomy i nagrody przyznane dziewięciu uczennicom.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie co roku organizuje spotkanie z beneficjentami środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których WFOŚiGW jest instytucją wdrażającą. Tegorocznego spotkanie miało miejsce na terenie gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów po raz drugi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2012 r. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie to 25 000 zł. W pierwszej części konkursu rozdysponowano kwotę 6.500 zł. Kluby i stowarzyszenia chcące zaangażować się np. we wsparcie oficjalnych obchodów świąt państwowych oraz w wydarzenia związane z rokiem Armii Krajowej mogą składać oferty do 20 lipca 2012 r.

Treść ogłoszenia

Na sesji w dniu 26 czerwca 2012 r. Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Brwinów absolutorium za 2011 rok.