W najbliższym tygodniu PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada wyłączenia energii elektrycznej w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach.
 

Cykliczna audycja samorządowa z udziałem gminy Brwinów. Gośćmi redaktor Malwiny Szymańskiej byli tym razem: burmistrz Arkadiusz Kosiński, zastępca komendanta powiatowego policji Dariusz Nawotnik, zastępca komendanta komisariatu policji w Brwinowie Robert Potocki oraz komendant straży miejskiej Paweł Romaldowski. Rozmowa toczyła się wokół kwestii bezpieczeństwa i prewencji m.in. przy gminnych szkołach.

Przez około miesiąc, od 3 września do 4 października 2012 r. będą zamknięte dla ruchu dwie ulice: Bukowa i Przejazdowa, łączące Otrębusy z Podkową Leśną.


Fundacja Edukacji Historycznej złożyła ofertę dotyczącą organizacji plenerowej inscenizacji historycznej Bitwy pod Brwinowem 1939 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Zespół Szkół w Żółwinie jest jedną z 250 szkół w Polsce, w których w nowym roku szkolnym wystartuje Eduscience, innowacyjny projekt z zakresu edukacji przyrodniczej. Liderem tego projektu jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Od 1 września 2012 r. zmieniają się rozkłady jazdy autobusów komunikacji współfinansowanej przez gminę Brwinów.

Święto pracowników i funkcjonariuszy straży miejskich przypada w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 r., która określa zakres działania straży gminnej. Z tej okazji burmistrz Arkadiusz Kosiński przekazał Straży Miejskiej w Brwinowie swoje podziękowania i życzenia.

Firma Microsoft przekazała nieodpłatnie Bibliotece Publicznej w Brwinowie oprogramowanie, którego łączna wartość wynosi ponad 17 tys. dolarów.