Od 1 kwietnia 2019 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za odbiór śmieci: 16 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregowania odpadów oraz 32 zł miesięcznie od osoby za odbiór śmieci zmieszanych. 

Osoby zainteresowane pozyskaniem 50 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym na temat rozpoczynającego się w marcu naboru wniosków.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” złożyło oferty na realizację zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.

Drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi w Radio Bogoria byli: Agnieszka Olejniczak, kierownik działu wspierania rodziny ŚOPS, Alicja Berska z brwinowskiej Straży Miejskiej oraz Anna Sobczak, dyrektor ośrodka kultury.

Od wtorku 19 lutego 2019 r. zostanie zamknięte dla ruchu samochodowego skrzyżowanie ulic Kościuszki i Kraszewskiego. Wiązać się z tym będą znaczne ograniczenia możliwości parkowania w tym rejonie.

W związku ze śmiercią byłego premiera RP Jana Olszewskiego została ogłoszona żałoba narodowa od piątku 15 lutego 2019 r. do soboty 16 stycznia 2019 r. do godz. 19.

Gmina Brwinów pozyskała kolejne dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które pozwolą zrealizować zajęcia korekcyjne oraz naukę pływania dla uczniów z gminnych szkół.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 5 marca 2019 r.
Ogłoszenie - link do Biuletynu Informacji Publicznej