Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza ponowny nabór ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 7 maja 2018 r. do godz. 18.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.


Ogłoszenie

W drugi wtorek kwietnia w redakcji Radia Bogoria gościli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak.

Kolejne testy integracyjne systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przeprowadzane zostaną 11 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00 – 16.00.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że od środy 11 kwietnia 2018 r. od godziny 9:00 nastąpi znaczny spadek ciśnienia lub całkowity brak wody w miejscowościach: Domaniew, Domaniewek, Moszna i Krosna.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie [PDF]

Samorząd Województwa Mazowieckiego w tegorocznym budżecie zabezpieczył 2,5 mln zł na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Biskupickiej z ulicami Piłsudskiego i Armii Krajowej. Został też ogłoszony przetarg na remont i budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia po parzystej stronie ul. Biskupickiej.

Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Jadwigi Warnkówny złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W audycji samorządowej gminy Brwinów redaktor Mariola Marczak-Grzybek przeprowadziła rozmowę z Arturem Świerczem, który opowiedział jak wygląda Brwinów z perspektywy osoby z niepełnosprawnością.