PGE Dystrybucja Energetyczny Pruszków zapowiada w najbliższych dniach wyłączenia prądu w Brwinowie, Żółwinie i Kaniach.

Od 1 października 2012 r. w kursowaniu gminnych linii autobusowych zostaną wprowadzone niewielkie zmiany, które usprawnią dojazd do szkół znajdujących się w gminie.  
 

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.

Krosna, Falęcin, Czubin, Biskupice – podczas zebrań wiejskich w tych miejscowościach mieszkańcy spotkali się z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim i podejmowali decyzję o przeznaczeniu funduszy sołeckich na 2013 rok

Fundacja Akademia Profil ubiega się o dofinansowanie warsztatów muzyczno-historycznych dla dzieci w ZS nr 1 w Brwinowie, organizowanych w dniu 11 października br. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Na spotkaniach z mieszkańcami Milęcina i Kotowic pojawiały się wspólne tematy: m.in. stan gminnych dróg i funkcjonowanie spółki wodnej. Mieszkańcy po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi swojego sołectwa, interesowali się też sprawami gminy: pytali o nowy system odbioru odpadów oraz inwestycje w innych częściach gminy.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi zapisy na warsztaty w ramach projektu „Brwinów bez przemocy”, który otrzymał dotację Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dofinansowanie pozwoli na realizację działań profilaktycznych o wartości 33 175,00 zł.

Łukasz Mielczarek, uczeń brwinowskiego gimnazjum nr 1 znalazł się w grupie 32 osób, która 22 września wypłynie w sześciotygodniowy rejs oceaniczny polskim żaglowcem Pogoria. Organizatorem rejsu jest Fundacja „Szkoła pod żaglami Krzysztofa Baranowskiego”.