Podczas V Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II redaktor Malwina Szymańska rozmawiała z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim, dyrektor szkoły Martą Szwemin, radnym Dariuszem Krzemińskim, inicjatorem festiwalu Waldemarem Matuszewskim, radną Wandą Chrzanowską, dyrektor ośrodka kultury Anną Sobczak, radną Alfredą Rybką, ks. Sylwestrem Lamentem oraz jego uczestnikami.

Miłość, przyjaźń, szacunek i wzajemne zrozumienie połączyły ponad pół wieku temu piętnaście małżeństw, które 23 października 2012 r., wzięły wraz z rodzinami i przyjaciółmi udział w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Na początku listopada pierwsi mieszkańcy Otrębus będą mogli rozpocząć korzystanie z kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach unijnego projektu pn. „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”.

Piękna pogoda mobilizuje do działania wykonawców gminnych inwestycji. Nawet jeśli zaplanowane zostały w etapach na 2012 i 2013 rok – tak jak przebudowa ulic Czubińskiej i Jasnej w Brwinowie – na razie prace wyprzedzają harmonogram.

PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada w dniach 22-26 października przerwy w dostawie energii elektrycznej w Brwinowie, Kaniach, Otrębusach i Żółwinie, Mosznie i Domaniewie.

W niedzielę 13 stycznia 2013 r. odbędzie się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako jeden z pierwszych w kraju zarejestrowany został sztab organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. Szefowa sztabu Marzena Wysocka zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w roli wolontariuszy.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia pracownikom oświaty odznaczeń, medali oraz nagród państwowych i resortowych. Wśród wyróżnionych na uroczystości, która odbyła się 15 października 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znaleźli się pracownicy szkół z terenu gminy Brwinów.

Projekty edukacyjne, kulturalne, związane z turystyką i rekreacją lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania wniosków od 8 do 22 listopada 2012 r.