Brwinów, będący członkiem Związku Miast Polskich, włącza się do ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy zmieniającej zasady finansowania samorządów. Jak obliczają eksperci, wskutek decyzji władz centralnych samorządy w całej Polsce tracą każdego roku co najmniej 8 mld zł.

Dwa kluby sportowe z terenu gminy Brwinów pomyślnie przeszły pierwszy etap konkursu „Szkółki piłkarskie Nivea”: UKS Czerwone Smoki z Brwinowa oraz UKS Otrębusy otrzymały sprzęt sportowy, teraz ich trenerzy wezmą udział w szkoleniach i rozpoczną prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci według programu Akademii Ajax Amsterdam.

W drugiej edycji konkursu dotacyjnego ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie ponownie uzyskał zwiększenie środków na zatrudnienie asystenta rodziny.

Wśród zadań wypełnianych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brwinowie jest m.in. kontrola punktów sprzedających napoje alkoholowe. Z jej inicjatywy w środę 5 września w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie odbędzie się szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży.

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość ubiega się o dofinansowanie rajdu młodzieży szkolnej z terenu gminy Brwinów wraz z kombatantami po Podhalu szlakiem oddziału „Błyskawica”, organizowanego w dniach 20-24 września br. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W najbliższym tygodniu PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada wyłączenia energii elektrycznej w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach.
 

Cykliczna audycja samorządowa z udziałem gminy Brwinów. Gośćmi redaktor Malwiny Szymańskiej byli tym razem: burmistrz Arkadiusz Kosiński, zastępca komendanta powiatowego policji Dariusz Nawotnik, zastępca komendanta komisariatu policji w Brwinowie Robert Potocki oraz komendant straży miejskiej Paweł Romaldowski. Rozmowa toczyła się wokół kwestii bezpieczeństwa i prewencji m.in. przy gminnych szkołach.

Przez około miesiąc, od 3 września do 4 października 2012 r. będą zamknięte dla ruchu dwie ulice: Bukowa i Przejazdowa, łączące Otrębusy z Podkową Leśną.