W VII naborze wniosków na środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożono łącznie 24 wnioski. Wśród nich 14 z gminy Brwinów.

Papierowe wydanie "Ratusza" ukazało się z datą 19 listopada. W numerze znajdują się m.in. informacje o pozyskaniu środków na planowaną na 2013 r. przebudowę drogi Brwinów-Parzniew oraz sportowych i edukacyjnych wyróżnieniach dla gminy Brwinów.

Czytaj całość ...
PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada we wtorek 27 listopada, w godzinach 8-18, przerwy w dostawie energii elektrycznej przy ulicach Powstańców Warszawy (49, 51, 55, 74, 76), Żółwiej 53, Żurawiej 1, 2, 3, Wygonowej od nr 1 do 22 A, B, C i przyległych.
Władze gminy Brwinów starają się poznać potrzeby mieszkańców. Do skrzynek pocztowych na Osiedlu Słonecznym w Kaniach trafiła w ubiegłym tygodniu ankieta dotycząca utworzenia tam przystanku autobusowego. Od początku listopada trwa natomiast zbieranie postulatów dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2013-2020. Termin tej ankiety został przedłużony do 7 grudnia.

Od października 2012 r. rozpoczęło działalność Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (BPWiK). Świadczy ono usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów.

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego był doskonałą okazją do spotkania pracowników i współpracowników Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. Podczas kameralnej uroczystości podsumowano wyniki działalności w roku bieżącym.

W dniu 18 listopada 2012 r. zmarła przeżywszy 105 lat Maria Kobylińska. Najstarsza i zasłużona dla miejscowej społeczności mieszkanka Brwinowa.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele św. Floriana w Brwinowie w dniu 23 listopada 2012 r. o godz.13.00, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.
Gmina Brwinów po raz drugi została uhonorowana tytułem „Sportowa Gmina” przyznawanym przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał certyfikat podczas VII Gali Sportowej Polski, która odbyła się w czwartek, 15 listopada w Warszawie.