Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Brwinowie biorą udział w konkursie ekologicznym zorganizowanym w ramach akcji „Elektroodpady – dobre rady”. Po pierwszym etapie zajmują IV miejsce wśród 134 zespołów z całej Polski.

Gmina Brwinów zakwalifikowała się do pilotażowego projektu „Animator - Moje Boisko Orlik 2012". Ministerstwo Sportu i Turystyki pokryje część kosztów zatrudnienia osoby, która będzie inicjować i prowadzić zajęcia sportowe w Żółwinie.

Relacja z uroczystości nadania imienia Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Gimnazjum nr 1 w Brwinowie w TVP Info oraz Radio Bogoria.

Uroczystość nadania imienia Gimnazjum nr 1 była okazją do wręczenia uchwał i medali nadających honorowe obywatelstwo gminy Brwinów czterem zasłużonym osobom, żołnierzom AK oraz WiN.

Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Program dostosowany jest do zainteresowań najmłodszych. Są w nim m.in. gry, piosenki, karaoke, filmy, fotolekcje i ćwiczenia językowe.

W sobotę 2 marca 2013 r. Gimnazjum nr 1 w Brwinowie jako pierwsze w Polsce otrzymało imię Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Uroczystość zbiegła się w czasie z obchodami Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Uczniowie i nauczyciele z brwinowskich szkół uczestniczyli 1 marca w centralnych uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Warszawie. Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożył zastępca burmistrza gminy Brwinów Jacek Janowski.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał publikację prezentującą projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane przez mazowieckie miasta i gminy. Największym spośród dofinansowanych przedsięwzięć jest brwinowskie „Czyste życie”.