W tym roku w Parzniewie powstanie nowe boisko rekreacyjno-sportowe usytuowane w centrum wsi. Projekt dofinansowany będzie ze środków PROW na lata 2007-2013. Gmina Brwinów otrzymała na ten cel 100 tys. zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu oświaty, nauki, edukacji i wychowania pn. BRWIKON 2013. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W najnowszym, przedświątecznym „Ratuszu” mieszkańcy gminy Brwinów znajdą przydatne informacje o czekającej wszystkich rewolucji śmieciowej. Jak nowy system odbioru odpadów będzie funkcjonował w gminie Brwinów? – zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej...
Drzewa i krzewy można usuwać po uzyskaniu zezwolenia; nie jest ono wymagane jedynie w przypadku roślin młodszych niż 10 lat oraz drzew i krzewów owocowych.

Trwają bezpłatne badania dla mieszkanek gminy Brwinów. Nowoczesny cytomammobus stoi przy brwinowskiej OSP (ul. Pszczelińska 3).

Gmina Brwinów przekazała Powiatowi Pruszkowskiemu działki przeznaczone pod ulicę Przyszłości, która połączyć ma Pruszków i wieś Parzniew. Wartość darowizny przekracza 2 mln zł.

Cykliczna audycja samorządowa z udziałem gminy Brwinów. Tym razem redaktor Malwina Szymańska przygotowała reportaż z nadania Gimnazjum nr 1 imienia Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Pojawił się także temat pomocy dla Anny Kapuścińskiej, nauczycielki ZS nr 1.

Na sesji 25 marca Rada Miejska w Brwinowie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Brwinów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014. Jesienią mieszkańcy 15 brwinowskich sołectw zdecydują o przeznaczeniu tych pieniędzy na potrzeby swoich miejscowości.