Wiosenna pogoda sprzyja prowadzeniu prac kanalizacyjnych w gminie Brwinów. Budowane są kolejne odcinki sieci, także poza projektem „Czyste życie”. Trwają prace w północnych sołectwach: Domaniewie, Domaniewku i Mosznie, gdzie powstaje m.in. 7 650 mb kanalizacji sanitarnej.

Okoliczne pracownie rzemiosła artystycznego zapraszają: w kwietniu i maju planowanych jest 10 spotkań w ramach dni otwartych pracowni.

Od czwartku  18 kwietnia 2013 r. przez około tydzień nie będzie możliwości wjazdu w ulicę Na Skraju w Otrębusach od strony ul. Warszawskiej.

Gmina Brwinów chętnie włącza się do współpracy przy realizacji programów profilaktycznych. Pod koniec marca i na początku kwietnia 2013 r. nowoczesny cytomammobus parkował przy budynku OSP w Brwinowie.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do udziału w projekcie edukacyjno-artystycznym.

Do wypełnienia rozliczenia rocznego PIT pozostało coraz mniej czasu. W czwartek 18 kwietnia w godz. od 10.00 do 15.00 pracownik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie będzie pełnić dyżur w Urzędzie Gminy przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie. Mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać pomoc przy składaniu deklaracji podatkowych na drukach formularzy oraz on-line.

Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” ubiega się o dofinansowanie wyjazdu profilaktyczno-sportowego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.
 

W lasach i na łąkach nierzadko zobaczyć można porzucone odpadki, elektrośmieci, stare meble i gruz. Mieszkańcy Kań postanowili zadbać o swoją miejscowość i już od kilku lat zbierają się na wiosenne i jesienne porządkowanie. Najbliższa akcja: w sobotę 20 kwietnia.