Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja V Gminnej Olimpiady Sportowej – „Sport i zabawa to fajna sprawa”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

18 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie odbyły się eliminacje Konkursu Głośnego Czytania. Jest to kolejna inicjatywa w ramach II edycji akcji „Cały Powiat Czyta Dzieciom”.

W dniach 15, 18, i 22 kwietnia 2013 r. odbywa się I Przegląd Artystyczny inspirowany twórczością Doroty Gellner. Za nami są dwa etapy: plastyczny i teatralny, w planach ostatni - muzyczny. Uczestnikami są przedszkolaki z terenu gminy Brwinów i okolic.

Wiosenna pogoda sprzyja prowadzeniu prac kanalizacyjnych w gminie Brwinów. Budowane są kolejne odcinki sieci, także poza projektem „Czyste życie”. Trwają prace w północnych sołectwach: Domaniewie, Domaniewku i Mosznie, gdzie powstaje m.in. 7 650 mb kanalizacji sanitarnej.

Okoliczne pracownie rzemiosła artystycznego zapraszają: w kwietniu i maju planowanych jest 10 spotkań w ramach dni otwartych pracowni.

Od czwartku  18 kwietnia 2013 r. przez około tydzień nie będzie możliwości wjazdu w ulicę Na Skraju w Otrębusach od strony ul. Warszawskiej.

Gmina Brwinów chętnie włącza się do współpracy przy realizacji programów profilaktycznych. Pod koniec marca i na początku kwietnia 2013 r. nowoczesny cytomammobus parkował przy budynku OSP w Brwinowie.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do udziału w projekcie edukacyjno-artystycznym.