Wśród wystawców oferujących swoją ofertę na targach mieszkaniowych w Pruszkowie były m.in. firmy deweloperskie oferujące mieszkania i domy w Brwinowie, Otrębusach, Parzniewie i Żółwinie. Gmina Brwinów miała też swoje miejsce w „alejce samorządowej”.

Papierowe wydanie "Ratusza" ukazało się w ostatnich dniach września. W numerze znajdują się m.in. informacje o przyszłorocznych zmianach w systemie gospodarki odpadami. 

Czytaj całość ...
PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada w najbliższych dniach przerwy w dostawie energii elektrycznej.

W weekend 13-14 października odbędzie się druga edycja Targów Mieszkaniowych organizowanych przez WPR Media. Podobnie jak wiosną, na targach będzie można odwiedzić stoisko gminy Brwinów.

W czwartek 11 października 2012 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie dzieci z klas IV wzięły udział w niecodziennej lekcji. Fundacja Akademia Profil poprowadziła dla nich warsztaty muzyczno-historyczne.

W niedzielę 7 października w Brwinowie odbyło się 50. w tej kadencji otwarte spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami gminy.

Gmina Brwinów zamierza ubiegać się o dotację w ramach programu „Razem bezpieczniej”. W przygotowaniu wniosku pomocna będzie informacja od mieszkańców, dotycząca stanu bezpieczeństwa w parku miejskim w Brwinowie. Ankietę można wypełnić i zostawić w Biurze Obsługi Interesanta jeszcze przez 10 dni.  

Powiat pruszkowski finalizuje modernizację ewidencji gruntów i budynków znajdujących się w gminie Brwinów (w mieście i sołectwach) w granicach działek ewidencyjnych we wszystkich obrębach ewidencyjnych gminy. Od 17 października do 7 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób projekt operatu opisowo-kartograficznego, do którego można zgłaszać uwagi i uzyskać w wyznaczonym terminie dodatkowe wyjaśnienia.