Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia pracownikom oświaty odznaczeń, medali oraz nagród państwowych i resortowych. Wśród wyróżnionych na uroczystości, która odbyła się 15 października 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znaleźli się pracownicy szkół z terenu gminy Brwinów.

Projekty edukacyjne, kulturalne, związane z turystyką i rekreacją lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania wniosków od 8 do 22 listopada 2012 r.

Gmina Brwinów pozyskała unijne środki na realizację projektu edukacyjnego skierowanego dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W najbliższych dniach we wszystkich szkołach gminy Brwinów odbędą się spotkania, podczas których rodzice poznają szczegóły realizacji projektu.

Pod koniec września w ramach projektu „Enter Europa” realizowanego przez Polską Agencję Prasową, w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie pojawiła się ekipa dziennikarzy PAP-u, która dokumentowała, w jaki sposób fundusze europejskie wpływają na życie uczniów z Brwinowa.

 

Został rozstrzygnięty konkurs na największy owoc i  warzywo wyhodowane na terenie gminy Brwinów. Do końca września można było zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa okazy najdorodniejsze pod względem wielkości, ciężaru czy objętości.

W związku z wystąpieniem w latach ubiegłych na terenie powiatu pruszkowskiego przypadków zatruć tlenkiem węgla, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie apeluje o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń grzewczych.

Gmina Brwinów sukcesywnie rozwiązuje problemy związane z wodą: ponad 915 tys. zł będzie kosztować budowa odwodnienia w rejonie ulic Nadarzyńskiej, Łąkowej i Mokrej w Żółwinie. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się przed 10 października 2013 r.

Rozpoczyna się pierwszy etap przebudowy ulic Czubińskiej i Jasnej w Brwinowie. Jeszcze w 2012 r. ma zostać wykonany odcinek od rowu melioracyjnego do skrzyżowania ulic Czubińskiej, Jasnej, Konspiracji i Kampinoskiej. W 2013 r. zostanie wykonany drugi etap – do ul. Biskupickiej.