Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2013 r. Stowarzyszenia chcące zaangażować się we wsparcie organizacji oficjalnych obchodów bitwy pod Brwinowem i Święta Odzyskania
Niepodległości w gminie Brwinów mogą składać oferty do 1 lipca 2013 r.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki koszykowej lekkoatletyki

W sobotę 8 czerwca w Brwinowie stanie wioska indiańska: od godz. 15.00 parafia św. Floriana, Gminny Ośrodek Kultury oraz Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają całe rodziny na festyn.

Osoby starsze często czują obawę przed rozpoczęciem korzystania z komputerów i smartfonów. Z myślą o nich Klara Sielicka-Baryłka zdobyła grant na realizację projektu „Cyfrowe klucze do Brwinowa – seniorzy przeciw e-wykluczeniu” i od lutego 2013 r. prowadzi zajęcia komputerowe dla osób w wieku 50+.

Przed młodymi mieszkańcami gminy Brwinów szansa na spędzenie wakacji nad Bałtykiem. Letni wypoczynek w Trzebiatowie można wygrać w konkursie plastycznym. Termin składania prac upływa 17 czerwca 2013 r. o godz. 17.00.

W dniach 12 oraz 24 czerwca 2013 r. w Brwinowie będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek gminy w wieku 50-69 lat. Mammobus stanie przy Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12.

Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy 1 ubiega się o dofinansowanie udziału szkolnego chóru z Otrębus w Festiwalu Chórów w Czeskiej Lipie. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Podczas spotkania, które odbyło się 20 maja 2013 r. w Brwinowie zostały zaprezentowane dwa warianty nowej koncepcji przebiegu planowanej drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki.