Biblioteka Publiczna w Brwinowie debiutuje w roli wydawcy. Pierwszą publikacją jest wybór nowel Zygmunta Bartkiewicza, brwinowskiego artysty, pisarza, właściciela dworku Zagroda.

Do 11 marca 2019 r. do godz. 17 mogą składać dokumenty osoby ubiegające się o stanowisko podinspektora w Referacie Budżetowo-Finansowo-Podatkowym.

Czytaj więcej…

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Kampinoskiej w Brwinowie. Wykonawcy mogą składać oferty do 11 marca 2019 r.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 21 marca 2019 r.

Ogłoszenie - Biuletyn Informacji Publicznej - PDF

Od ostatniego wydania biuletynu informacyjnego Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz” minęły dwa miesiące. Lutowy numer powraca więc do tematów z początku roku (uchwała budżetowa na 2019 rok, stypendia gminy Brwinów, dotacje na zmianę sposobu ogrzewania i in.).

Czytaj więcej…

Od 1 marca 2019 r. ulegnie zmianie trasa autobusowej linii B9 (Żółwin–Owczarnia). Na liniach B6 oraz B8 do rozkładu zostaną włączone nowe przystanki w Brwinowie.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 15 marca 2019 r.


Link do ogłoszenia

leadPrzerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych
Od 4 marca 2019 r. wejdzie w życie nowy wzór dowodów osobistych (tzw. e-dowód, plastikowa karta z chipem). W związku z tym nastąpi czasowa przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych (rekonfiguracja systemów państwowych).