Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów będą pełnić dyżury w czasie wakacji. Został już ustalony harmonogram.

 

W związku z trwającymi pracami na linii kolejowej 447 od piątku wieczorem (20 kwietnia) do soboty rano (21 kwietnia) przejazd i przejście przez tunel będą zamknięte w godzinach 20-6. Jak wynika z informacji wykonawcy będzie to ostatnie całkowite zamkniecie tunelu w Brwinowie związane z tym remontem.

Gmina Brwinów zgodnie z obowiązkiem ustawowym finansuje dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz do szkół specjalnych Tylko w 2018 r. w budżecie zostało zarezerwowane na ten cel blisko pół miliona zł.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej w Brwinowie (18 i 24 kwietnia), Żółwinie (20 kwietnia) oraz Otrębusach (24 kwietnia).

PGE Pruszków lista wyłączeń 

Park – zielone serce miasta zmienia się na lepsze z każdą nową inwestycją, a kolejna dotacja w wysokości ponad 2,1 mln zł sfinansuje prace, które będą realizowane w latach 2018-2021.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Trwa budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów”.

W związku z trwającymi pracami na linii kolejowej 447 w dwa kolejne piątki  wieczorem (13 oraz 20 kwietnia) do soboty rano (14 i 21 kwietnia) tunel będzie zamknięty w godzinach 20-6. Podczas całkowitego zamknięcia z przejścia w tunelu nie będą mogli korzystać piesi.