Gmina Brwinów zachęca mieszkańców do usuwania wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Na ten cel można uzyskać dotację w wysokości do 3 tys. zł.

Wydawnictwo Sofijka planuje wydanie książki charytatywnej, która powstaje dla dzieci przebywających w szpitalach i domach dziecka. Do 12 lipca 2018 r. trwa zbiórka, która umożliwi wydanie książki. Potrzeba 20 tys. zł.

18 czerwca 2018 r. gmina Brwinów wraz z Warszawą oraz sąsiadującymi ze stolicą powiatami i gminami podpisała deklarację współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy Brwinów 2017. Finanse gminy pozytywnie oceniła Rada Miejska w Brwinowie, a wcześniej – Regionalna Izba Obrachunkowa.

Zamknięcie przejazdu kolejowego od 23 czerwca do 6 lipca br. spowoduje zmiany w rozkładzie jazdy linii nr 4 pruszkowskiej komunikacji miejskiej.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W sobotę 23 czerwca 2018 r. o godz. 8 zostanie zamknięty przejazd kolejowy w Parzniewie (w ciągu ulic Przejazdowa – Solidarności).  Prace wykonywane tam przy całkowitym zamknięciu ruchu pojazdów i pieszych zakończyć się mają do 6 lipca br. do godz. 23.

Rada Miejska w Brwinowie przychyliła się do wniosku mieszkańców Otrębus, nazywając zielony teren przy przystanku WKD „skwerem Joanny Jabłońskiej”.