Za nami pierwsze szkolenia realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Nadal można zgłaszać się do udziału w zajęciach „Rodzic w sieci”.

Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi przypomina, że różnego rodzaju reklamacje o nieodebranych odpadach należy składać niezwłocznie po nieodebraniu przez firmę odpadów.

Zakończyła się już tegoroczna edycja Festiwalu Otwarte Ogrody w gminie Brwinów. Różnorodny program wydarzeń artystycznych i ciekawych spotkań pozwalał na ciekawe spędzenie czasu i poznanie gościnnych i życzliwych gospodarzy ogrodów.

XII edycja konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa odbyła się 6 czerwca w hali sportowej w Brwinowie. Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Brwinów sprawdzili swoją wiedzę z przepisów ruch drogowego i bezpiecznego zachowania na drodze.

Chorągiew Stołeczna ZHP złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Drugi wtorek miesiąca to czas gminy Brwinów na antenie Radia Bogoria. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą w Brwinowie w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zawraca się z prośbą o rozsądne korzystanie z wody.

W sobotę 15 czerwca na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka elektroodpadów. W zamian za zużyty sprzęt będzie można otrzymać sadzonki roślin lub gadżety. Wyznaczono cztery punkty odbioru: w Kaniach, Owczarni, Brwinowie i Biskupicach.