Radio Niepokalanów z wizytą w Brwinowie – relacja redaktora Michała Śmigielskiego z sesji Rady Miejskiej 10 stycznia 2023 r. podczas której wręczono akt mianowania Waldemarowi Kruszyńskiemu na pułkownika.   

Przebieg sesji Rady Miejskiej 10 stycznia 2023 r. miał wyjątkowy charakter. W sali Brwinowskiego Pałacu Kultury odbyła się m.in. uroczystość wręczenia aktu mianowania Waldemara Kruszyńskiego na pułkownika.

„Woda to życie” to kolejna akcja edukacyjna w ramach projektu „Działaj dla klimatu”. W konkursach mogą wziąć udział uczniowie ze szkół z gminy Brwinów i Michałowice oraz z  Sandgerdii realizujących projekt „Działaj dla klimatu”.

Trwa akcja edukacyjna „Woda to życie”. W konkursach mogą wziąć udział uczniowie ze szkół z gminy Brwinów i Michałowice a także z Sandgerdi z Islandii realizujących projekt „Działaj dla klimatu”.

Na spotkaniu wiejskim, które odbędzie się 24 stycznia w przedszkolu ul. Piłsudskiego 19 w Brwinowie, uprawnieni do głosowania mieszkańcy wsi Kotowice wybiorą nowego sołtysa.

Pięć gminnych kalendarzy ściennych oraz pięć albumów „Poznaj Brwinów” (wydanie z 2022 r.) trafi do osób, które w maksymalnie 200 słowach opiszą to, co podoba im się w Brwinowie lub innych miejscowościach gminy.

Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych mogą zgłaszać do 25 stycznia 2023 r. swoje kandydatury do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

W związku z trwającymi pracami przy budowie drugiego toru WKD oraz remontem ul. Szkolnej w Żółwinie wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowej B8 i B9.