W związku z brakiem zajęć szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie w dniu 2 maja 2023 r. autobus linii B9 Żółwin – Owczarnia – Żółwin w tym dniu nie będzie kursował.

Już po raz trzeci gmina Brwinów uczestniczy w największej ogólnopolskiej kampanii, promującej zdrowy i aktywny tryb życia wśród uczniów szkół podstawowych, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” obchodziło swój jubileusz w sobotę 15 kwietnia. Ta data zbiegła się z przypadającym wówczas Światowym Dniem Trzeźwości.

Została podpisana umowa dotycząca remontu starego tunelu. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od ronda Wacława Kowalskiego do Rynku będzie trwać około dwóch lat.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozstrzygnęło konkurs na projekt i imię maskotki. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Brwinów wykazali się dużą pomysłowością.

Wizyta na budowie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Brwinowie otwiera kwietniowy numer „Ratusza”. Wśród informacji, które mogą zainteresować wielu mieszkańców, jest m.in. wykaz dróg, które mają zostać w tym roku utwardzone destruktem asfaltowym.

Stary album, a w nim czarno-białe fotografie sprzed czterdziestu lat, przedstawiają różne wydarzenia, w których uczestniczyli strażacy z OSP w Brwinowie – na takie znalezisko natrafił w przydomowej szopie dawny mieszkaniec Brwinowa pan Krzysztof Pawlik.

Ruszyła 27. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". Do konkursu został zgłoszony projekt pn. Rewitalizacja zabytkowego Pałacu Wierusz-Kowalskich w Parku Miejskim w Brwinowie. Internetowe głosowanie potrwa do 12 maja 2023 r.