W gminie Brwinów nie brakuje zdolnych uczniów i studentów. W tym roku szkolnym stypendia przyznawane za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe otrzymują 32 osoby.

Jesienią 2022 r. roku zostały zakończone kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne prowadzone na terenie Owczarni. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwoleń na użytkowanie kanalizacji sanitarnej.

Na dachach i fasadach budynków nadal jeszcze można zobaczyć płyty eternitowe. Gmina Brwinów dofinansowuje ich usuwanie ze względu na obecność w nich niebezpiecznego materiału – azbestu.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę szkoły podstawowej w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcy mogą składać oferty do poniedziałku 6 lutego 2023 r.

Jest Zupa na Plantach w Krakowie i Zupa na Monciaku w Sopocie – prowadzone w dużych miastach na dużą skalę działania charytatywne na rzecz bezdomnych i ubogich znajdują naśladowców. Stowarzyszenie Ponad Miedzą zaprasza potrzebujących w każdą niedzielę na zupę na targowisku.  

Radio Niepokalanów z wizytą w Brwinowie – relacja redaktora Michała Śmigielskiego z sesji Rady Miejskiej 10 stycznia 2023 r. podczas której wręczono akt mianowania Waldemarowi Kruszyńskiemu na pułkownika.   

Przebieg sesji Rady Miejskiej 10 stycznia 2023 r. miał wyjątkowy charakter. W sali Brwinowskiego Pałacu Kultury odbyła się m.in. uroczystość wręczenia aktu mianowania Waldemara Kruszyńskiego na pułkownika.

„Woda to życie” to kolejna akcja edukacyjna w ramach projektu „Działaj dla klimatu”. W konkursach mogą wziąć udział uczniowie ze szkół z gminy Brwinów i Michałowice oraz z  Sandgerdii realizujących projekt „Działaj dla klimatu”.