Rada Miejska w Brwinowie nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brwinów pani Marii Cybulskiej, która przez wiele lat z powodzeniem łączyła pracę lekarza z zaangażowaniem w sprawy samorządowe. Uroczyste wręczenie aktu nadania i pamiątkowego medalu odbyło się w pałacu w Brwinowie 19 stycznia 2023 r.

Osoby ogrzewające domy i mieszkania gazem mogą już pobrać wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Trzeba pamiętać, że źródło ciepła musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku i trzeba spełnić kryterium dochodowe.

Do grona firm oferujących zniżki posiadaczom Brwinowskiej Karty Mieszkańca dołączyła firma Redskip.pl, oferująca 5% zniżki na swoje usługi.

W gminie Brwinów nie brakuje zdolnych uczniów i studentów. W tym roku szkolnym stypendia przyznawane za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe otrzymują 32 osoby.

Jesienią 2022 r. roku zostały zakończone kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne prowadzone na terenie Owczarni. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwoleń na użytkowanie kanalizacji sanitarnej.

Na dachach i fasadach budynków nadal jeszcze można zobaczyć płyty eternitowe. Gmina Brwinów dofinansowuje ich usuwanie ze względu na obecność w nich niebezpiecznego materiału – azbestu.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę szkoły podstawowej w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcy mogą składać oferty do poniedziałku 6 lutego 2023 r.

Jest Zupa na Plantach w Krakowie i Zupa na Monciaku w Sopocie – prowadzone w dużych miastach na dużą skalę działania charytatywne na rzecz bezdomnych i ubogich znajdują naśladowców. Stowarzyszenie Ponad Miedzą zaprasza potrzebujących w każdą niedzielę na zupę na targowisku.