Zanim do rąk czytelników dotrze wydanie papierowe biuletynu „Ratusz”, można je przeglądać on-line. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

„Myślałem, że jest przyjacielem” to przedstawienie profilaktyczne przygotowane przez młodzież z Brwinowa, która od kilku lat już angażuje się w działania realizowane w ramach programu „Profilaktyka a Ty”. Młodzi aktorzy zaprezentowali je na konferencji „Szkoła bezpiecznego internetu”, a relację spisała Barbara Korytkowska z Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną.

Urząd Gminy Brwinów zawiadamia, że w dniu 8.02.2012 w godz. popołudniowych nastąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicach Jasnej, Chopina.
Jednocześnie informujemy, że zastępcze źródło wody znajduje się przy ul. Armii Krajowej 1 (ujęcie wody oligoceńskiej).       

Za powyższe utrudnienie przepraszamy

Sarna w ogródku, łoś spacerujący ulicą, zając kicający po chodniku – w ostatnich latach mieszkańcy Brwinowa byli już świadkami takich widoków. Jeśli zwierzę jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi, jest ranne lub zabłąkane ma kłopoty z powrotem do swojego naturalnego środowiska, konieczna jest fachowa pomoc.

Łączenie pracy i uczestnictwa w intensywnych szkoleniach stało się teraz codziennością urzędników w Brwinowie. Realizacja projektu „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów“ obejmuje szereg szkoleń. Całkowity koszt projektu to ponad 900 tys. zł. Dofinansowanie unijne w ramach EFS - POKL pokryje aż  90% kosztów.

Ławnicy są niezawodowymi członkami składów orzekających i stanowią tzw. czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Do 9 marca 2012 r. można zgłaszać kandydatów na ławników: ich wyboru dokona Rada Miejska w Brwinowie.

Ubiegłoroczny sukces głosowania w konkursie „100 placów zabaw...”, gdzie nagrodą będzie zbudowanie placu zabaw w parku miejskim w Brwinowie oraz w Żółwinie, może być zachętą do dalszej aktywności Internautów. Obecnie trwa plebiscyt na pracę plastyczną, wkrótce zostanie ogłoszony konkurs dla szkółek piłkarskich.

Zła sława tego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 już dawno przekroczyła granice gminy: dziurawa, nierówna ulica Pszczelińska w Brwinowie i Otrębusach od kilku lat wymaga pilnego remontu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński na początku swojej kadencji zastał wyjątkowo trudną sytuację: wypowiedziane przez poprzednika tuż po I turze wyborów samorządowych porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich dot. przebudowy tej ulicy, braki w dokumentacji projektowej oraz zerwane kontakty z projektantami przebudowy. Dziś jednak widać już efekty wielomiesięcznych starań: jest nadzieja na remont Pszczelińskiej.