Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa przygotowuje gminne place zabaw do nowego sezonu. Śnieg topnieje, więc czas na wiosenne porządki, przeglądy techniczne i uzupełnianie wyposażenia.Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w Brwinowie. Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. Oferty można składać do 24 kwietnia 2013 r.

W czerwcu odbędzie się XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. O miejsca w dziecięcym parlamencie starają się gimnazjaliści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, którzy 4 kwietnia 2013 r. zorganizowali w szkole debatę na temat lokalnego ekorozwoju.

Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie aktywnie włączyła się w powiatową akcję propagowania głośnego czytania. W ramach II edycji akcji „Cały powiat czyta dzieciom” 4 i 5 kwietnia 2013 r. odbyły się spotkania, podczas których przedstawiciele służb mundurowych czytali dzieciom wybrane utwory Juliana Tuwima.

Zakończył się tegoroczny X Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Tytuł finalisty zdobył w nim Przemysław Tafil z Gimnazjum w Żółwinie.

W tym roku w Parzniewie powstanie nowe boisko rekreacyjno-sportowe usytuowane w centrum wsi. Projekt dofinansowany będzie ze środków PROW na lata 2007-2013. Gmina Brwinów otrzymała na ten cel 100 tys. zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu oświaty, nauki, edukacji i wychowania pn. BRWIKON 2013. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W najnowszym, przedświątecznym „Ratuszu” mieszkańcy gminy Brwinów znajdą przydatne informacje o czekającej wszystkich rewolucji śmieciowej. Jak nowy system odbioru odpadów będzie funkcjonował w gminie Brwinów? – zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej...