Do 19 października 2022 r. trwają konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. We wtorek 18 października o godz. 18 odbędzie się spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim.

Kończy się przebudowa niespełna 100-metrowego odcinka ulicy Mieszka I w Owczarni, położonego na pograniczu dwóch powiatów – pruszkowskiego i grodziskiego.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Anna Sobczak opowiadają o tym, co dzieje się w gminie Brwinów oraz w Gminnym Ośrodku Kultury, który rozpoczyna pierwszy rok funkcjonowania w nowej siedzibie.

W związku z zamknięciem ul. Szkolnej w Żółwinie z powodu przebudowy drogi na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Polnej zmienią się trasy autobusów linii B8 Brwinów Rynek – Podkowa Leśna – Żółwin – Owczarnia – Brwinów Rynek i linii B9  Żółwin – Owczarnia – Żółwin.

Na pierwszej stronie – pałac w Brwinowie, laureat konkursu „Renowacja roku zabytków Mazowsza”. W środku numeru m.in. artykuł o inwestycjach i remontach w szkołach, komentarz Burmistrza o historii ckm-u, informacje z BPWiK oraz strony redagowane przez instytucje kultury – Qltywator i Karta Biblioteczna.

Czytaj więcej...

 

Od 10 października 2022 r. rozpocznie się akcja czyszczenia pojemników na odpady w zabudowie jedno- i wielorodzinnej. W dniu planowanego odbioru odpadów zmieszanych za śmieciarką będzie jechał pojazd myjący. Należy zatem wystawić pojemnik, niezależnie od tego, czy są w nim odpady.

Zakończyła się większość wakacyjnych remontów w szkołach i przedszkolach. Wydatki na ten cel wyniosły ok. 2,6 mln zł. Na liście zadań do wykonania były m.in.: remonty i modernizacje pomieszczeń, odnowienie elewacji budynku, wymiana grzejników i stolarki drzwiowej, modernizacja boisk, budowa placu zabaw.

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” przystępuje do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Mieszkańcy są zaproszeni do udziału w jej tworzeniu.