Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi w Radio Bogoria byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak oraz dyrektor brwinowskiego LO Katarzyna Baczyńska.

Rada Miejska w Brwinowie na sesji w dniu 10 lutego br. podjęła uchwałę o połączeniu Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 2. Mimo wszelkich obaw, jakie zwykle towarzyszą zmianom - po rozważeniu wszystkich "za" i "przeciw" wychodzi na to, że będzie to dobre połączenie!

Urząd Gminy Brwinów zawiadamia, że we wtorek 14 lutego 2012 r. od godz. 7.00 zostanie obniżone ciśnienie wody na całym obszarze gminy Brwinów, który jest zaopatrywany w wodę przez SUW w Brwinowie. Związane jest to z wystąpieniem awarii – przewiduje się, że jej usuwanie potrwa kilka godzin. Zastępcze źródło wody znajduje się przy ul. Armii Krajowej 1 (ujęcie wody oligoceńskiej).      
Choć data 14 lutego kojarzy się przede wszystkim z walentynkami, to jednak właśnie tego dnia przypada też 70. rocznica wydania rozkazu, na mocy którego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową: ta decyzja gen. Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza i reprezentanta rządu RP na uchodźstwie, służyła scaleniu różnych podziemnych grup wojskowych. Armia Krajowa stała się wkrótce największą podziemną armią w okupowanej Europie.

W uroczystościach rocznicowych Armii Krajowej przygotowanych przez Komitet Obywatelski Obchodów, uczestniczyli m.in. kombatanci, delegacje z MON, Muzeum WP, szkół i stowarzyszeń brwinowskich, mieszkańcy oraz reprezentanci władz samorządowych Brwinowa i Podkowy Leśnej. Złożenie kwiatów pod pomnikiem poprzedziła msza święta koncelebrowana, której przewodniczył prymas senior kard. Józef Glemp.

Zanim do rąk czytelników dotrze wydanie papierowe biuletynu „Ratusz”, można je przeglądać on-line. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

„Myślałem, że jest przyjacielem” to przedstawienie profilaktyczne przygotowane przez młodzież z Brwinowa, która od kilku lat już angażuje się w działania realizowane w ramach programu „Profilaktyka a Ty”. Młodzi aktorzy zaprezentowali je na konferencji „Szkoła bezpiecznego internetu”, a relację spisała Barbara Korytkowska z Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną.

Urząd Gminy Brwinów zawiadamia, że w dniu 8.02.2012 w godz. popołudniowych nastąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicach Jasnej, Chopina.
Jednocześnie informujemy, że zastępcze źródło wody znajduje się przy ul. Armii Krajowej 1 (ujęcie wody oligoceńskiej).       

Za powyższe utrudnienie przepraszamy