W piątek 6 kwietnia zmarł pan Adam Krupkowski: urodzony 22 czerwca 1917 r. w Moskwie, mieszkaniec Brwinowa i honorowy obywatel gminy.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. na dyscypliny, które nie zostały rozstrzygnięte w pierwszej części konkursu.

Zobacz wyniki konkursu

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie ubiega się o dofinansowanie imprezy edukacyjnej pn. Konwent Fantastyki i Gier Planszowych BRWIKON 2012, organizowanej w dniach 18-20 maja br. w ZS nr 1 w Brwinowie. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Cykliczna audycja samorządowa z udziałem gminy Brwinów. Gośćmi redaktor Beaty Kozakiewicz byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, oraz ksiądz Arkadiusz Śledzik i ksiądz Sylwester Lament.


„Ratusz” w wersji papierowej wykładany jest m.in. w budynkach Urzędu Gminy Brwinów, bibliotece, Gminnym Ośrodku Kultury, niektórych sklepach. Jest też roznoszony przez niektórych sołtysów oraz wolontariuszy. Tradycyjnie publikowana jest też wersja on-line.
Ratusz nr 8 - PDF
Dyżury wakacyjne przedszkoli samorządowych zostały przedłużone o kilka dni. Uaktualniony harmonogram dostępny jest w zakładce „Kultura i oświata”.
Czytaj więcej...

Na sesji w dniu 27 marca 2012 r. Rada Miejska uchwaliła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2012”. Na działania związane z jego realizacją gmina planuje wydać w tym roku 208 tys. zł.
 

W czwartek i piątek 29 marca i 30 marca br. upływają terminy składania ofert konkursowych na realizację zadań pożytku publicznego. Stowarzyszenia mogą zgłosić swoich reprezentantów do komisji oceniających oferty.