Trwają jeszcze prace remontowe w gminnych szkołach i przedszkolach. Tam, gdzie zakończono już prace, rozpoczęły się generalne porządki przed pierwszym dzwonkiem.

Uczniowski Klub Sportowy „Kobra” ubiega się o dofinansowanie wyjazdu seniorów na turniej hokeja na rolkach European Confederation Cup 2012. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W związku z przełączeniem sieci wodociągowej w środę 22 sierpnia w godz. 8.00 - 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Stalowej oraz ul. Otrębuskiej na odcinku od Stalowej do Pedagogicznej. W tym czasie można skorzystać z zastępczego źródła wody znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 1 w Brwinowie (ujęcie wody oligoceńskiej). Za utrudnienia przepraszamy.
W środę 22 sierpnia PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków planuje wyłączenia prądu, które w w godz. 8.00 – 12.00 obejmą następujące ulice: Sportowa od nr 1 do nr 12, Grodziska od nr 32 do 40 i 61, Górna od nr 2 do 11, Kolejowa od nr 1 i 2 do nr 3 i 6, Boczna nr 10.


Gmina Brwinów znalazła się wśród 58 beneficjentów unijnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po podpisaniu umowy otrzyma 260 194,20 zł na wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W sobotę 18 sierpnia 2012 r. setne urodziny obchodziła mieszkanka Brwinowa Joanna Uzdowska. Dzień wcześniej z życzeniami udał się do jubilatki zastępca burmistrza gminy Brwinów Sławomir Walendowski.  

Poprawa bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i rodziców przy gminnych placówkach oświatowych to jeden z priorytetów burmistrza Arkadiusza Kosińskiego. Wakacje to dobry czas na przeprowadzenie niezbędnych prac inwestycyjnych i remontowych, które poprawią bezpieczeństwo przy szkołach.

W najbliższą niedzielę, 19 sierpnia na terenie OSP w Żółwinie, odbędą się dożynki gminne. Impreza potrwa do godz. 22.00 i połączy elementy tradycyjne tj. chleb dożynkowy i kosze przygotowane przez sołectwa z zabawą przy muzyce w stylu lat 70.