PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada wyłączenia prądu. W poniedziałek – w Czubinie, a we wtorek – w Kotowicach.

Zostały już rozdane wyróżnienia dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Brwinowa, Otrębus i Żółwina oraz brwinowskiego LO. W tym roku burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył dyplomy i nagrody przyznane dziewięciu uczennicom.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie co roku organizuje spotkanie z beneficjentami środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których WFOŚiGW jest instytucją wdrażającą. Tegorocznego spotkanie miało miejsce na terenie gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów po raz drugi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2012 r. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie to 25 000 zł. W pierwszej części konkursu rozdysponowano kwotę 6.500 zł. Kluby i stowarzyszenia chcące zaangażować się np. we wsparcie oficjalnych obchodów świąt państwowych oraz w wydarzenia związane z rokiem Armii Krajowej mogą składać oferty do 20 lipca 2012 r.

Treść ogłoszenia

Na sesji w dniu 26 czerwca 2012 r. Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Brwinów absolutorium za 2011 rok.

Gmina Brwinów rozwija swoją bazę sportową: 26 czerwca w Żółwinie został oddany do użytku kompleks boisk „Moje boisko – Orlik 2012”. Na inwestycję wartą ponad 1,4 mln złotych udało się uzyskać dotacje Ministra Sportu i Turystyki (333 tys. zł), Marszałka Województwa  Mazowieckiego (333 tys. zł) oraz ze środków PROW (450 tys. zł).

W weekend 23-24 czerwca 2012 r. odbył się w gminie Brwinów Festiwal Otwarte Ogrody. Kilkanaście ogrodów otworzyło swe podwoje dla miłośników sztuki, swingu, muzyki poważnej czy baletu. Było też mnóstwo innych atrakcji: począwszy od pysznego śniadania na trawie, przez wystawę biżuterii i warsztaty rysunku czy przejażdżkę rowerową, po użyteczną zbiórkę elektrośmieci.

Losy bohaterów Armii Krajowej nie są obce uczniom szkół z gminy Brwinów. Chętni doskonale wywiązali się z zadania konkursowego, jakim było opowiedzenie o swoich spotkaniach z historią na terenie gminy Brwinów. Zwycięzcy w lipcu odwiedzą partnerskie miasto - Trzebiatów.