1 sierpnia punktualnie o godzinie 17. rozbrzmiał w Brwinowie przejmujący dźwięk syren alarmowych. W 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zgromadzeni przy pomniku Armii Krajowej mieszkańcy i goście oddali hołd poległym.

Kilka dni temu w sklepach, budynkach Urzędu Gminy, ośrodku kultury, u sołtysów oraz w niektórych skrzynkach pocztowych pojawił się wakacyjny numer „Ratusza”. Są w nim m.in. informacje o nowych placach zabaw, „Orliku” oraz dokończenie relacji ze spotkania burmistrza z mieszkańcami.

Jeszcze przez tydzień, do poniedziałku 6 sierpnia 2012 r. do godz. 18 można składać oferty w konkursie na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół ubiega się o dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Świata Federacji WUAP w wyciskaniu sztangi leżąc w okresie 17.09.2012 r. do 30.09.2012 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki drugiego w tym roku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. W konkursie wziął udział tylko jeden oferent - Fundacji Akademii Profit, której oferta została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową i zaakceptowana przez burmistrza.


Zobacz wyniki konkursu

Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariatach szkół do początku września.

24 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy Brwinów odbył się całodzienny audyt w związku z udziałem gminy w konkursie Gmina Fair Play. Gmina Brwinów po raz pierwszy uczestniczy w ogólnopolskim konkursie promującym gminy przyjazne inwestorom.

W kolejnej audycji z cyklu prezentacji gmin pojawił się temat Biblioteki Publicznej w Brwinowie oraz otrębuskiej szkoły, która niedawno obchodziła swoje 20-lecie. W Radio Niepokalanów gościły dyrektor biblioteki Grażyna Nowocień oraz Małgorzata Wittels z Zespołu Szkół w Otrębusach.