W 2013 r. na brwinowskim cmentarzu planowane jest przeprowadzenie prac remontowych na kwaterze żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Gmina Brwinów otrzymała na ten cel dotację od Wojewody Mazowieckiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie otrzymał dotację na realizację projektu w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Od 15 do 22 maja 2013 r. dziewczęta urodzone w 1998 roku, które są mieszkankami gminy Brwinów przyjmą drugą dawkę szczepionki przeciwko HPV. 

Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, mimo długiego weekendu i niesprzyjającej pogody, zgromadziły wielu mieszkańców i zaproszonych gości.

W sobotę i niedzielę 4 i 5 maja 2013 r. na terenie stajni Ludowego Klubu Sportowego „Wolta” w Żółwinie zostały rozegrane jeździeckie zawody regionalne w dwóch dyscyplinach.

Towarzystwo Gimnastyczna Sokół ubiega się o dofinansowanie organizacji XIV Mistrzostw Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc planowanych na 8 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Czytelnicy kwietniowego „Ratusza” mogą zapoznać się m.in. z biogramami nowych honorowych obywateli Brwinowa, informacjami o prowadzonych inwestycjach i zmianami w rozkładzie jazdy gminnych autobusów. Tradycyjnie już na łamach biuletynu pojawia się temat gospodarki odpadami.

Salon Kultury Politycznej OKej w Brwinowie rozpoczął kolejny cykl spotkań: młodzież będzie słuchać wykładów i dyskutować o samorządzie terytorialnym i społeczeństwie obywatelskim.