Fundacja Toto Animo 28 grudnia 2011 r. złożyła w Urzędzie Gminy Brwinów ofertę dotyczącą organizacji akcji zimowej dla osób z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Wśród młodych mieszkańców gminy Brwinów jest wielu utalentowanych i pracowitych uczniów i studentów, zdobywających wysokie miejsca w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach. Podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył szesnastu osobom decyzje stypendialne.

Statystyki dotyczące deszczowych miesięcy w powiecie pruszkowskim pokazują, że w gminie Brwinów było najmniej interwencji strażaków: to rezultat działania Spółki Wodnej Brwinów, która tylko w 2011 r. uporządkowała ok. 20 km rowów melioracyjnych.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do mieszkańców gminy Brwinów trafił piąty numer „Ratusza”. Jest w nim m.in. wywiad z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim oraz informacje o zniżkach „pakietu rodzinnego”, segregacji śmieci w 2012 i chipowaniu psów.
Więcej
Jak podała Komenda Główna Policji, podczas minionych kilku świątecznych dni zostało w Polsce zatrzymanych 990 nietrzeźwych kierujących. Jednego pijanego kierowcę zatrzymał wspólny patrol policji oraz Straży Miejskiej w Brwinowie.

W przedświątecznym tygodniu w ZS nr 1 w Brwinowie podczas przerw słychać było kolędy: uruchomiony został radiowęzeł ufundowany dla szkoły przez działające przy niej Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1. Koszt I etapu to ok. 50 tys. zł.

W czasie świąteczno-noworocznych wyjazdów wzrasta liczba kradzieży i włamań. Straż Miejska apeluje o ostrożność.

Gmina Brwinów jest inicjatorem wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie propozycji Polskiej Grupy Energetycznej, dotyczącej ustalenia zasad korzystania przez gminy z infrastruktury przesyłowej oraz słupów energetycznych. Podpisanie umowy wg zasad PGE oznaczałoby dla samorządów wydatek rzędu kilkuset tysięcy rocznie.