BKS Naprzód ubiega się o dofinansowanie udziału w obozie sportowym dzieci z rocznika 2000 i młodsi w Zakopanem w okresie 13.08.2012 do 20.08.2012. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Budowa kanalizacji sanitarnej to największa inwestycja gminy Brwinów: do końca 2013 r. w Brwinowie, Kaniach i Otrębusach powstanie ponad 120 km sieci w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu „Czyste życie”, a teraz – dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – będzie możliwe wybudowanie kanalizacji sanitarnej dla Domaniewa, Domaniewka i Moszny.

Do tej pory ponad 1200 mieszkańców Owczarni nie miało swojego miejsca spotkań: we wsi nie ma ani szkoły, ani remizy czy świetlicy. Teraz to się zmieni: burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał 3 lipca 2012 r. umowę dotyczącą dofinansowania ze środków PROW budowy klubu wiejskiego w Owczarni.

Podlewanie ogródków i trawników znacznie zwiększa pobór wody i wielu mieszkańców odczuwa spadek ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej. Urząd Gminy Brwinów zwraca się z prośbą o ograniczenie używania wody do podlewania w godzinach 7-22.

Trzebiatów - laureaci konkursuCzęść laureatów konkursu „List do Trzebiatowa” zrezygnowała z wyjazdu nad morze: na ich miejsce wchodzą osoby z listy rezerwowej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę 4 lipca 2012 r.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada wyłączenia prądu. W poniedziałek – w Czubinie, a we wtorek – w Kotowicach.

Zostały już rozdane wyróżnienia dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Brwinowa, Otrębus i Żółwina oraz brwinowskiego LO. W tym roku burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył dyplomy i nagrody przyznane dziewięciu uczennicom.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie co roku organizuje spotkanie z beneficjentami środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których WFOŚiGW jest instytucją wdrażającą. Tegorocznego spotkanie miało miejsce na terenie gminy Brwinów.