Towarzystwo Gimnastyczne Sokół ubiega się o dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Świata Federacji WUAP w wyciskaniu sztangi leżąc w okresie 17.09.2012 r. do 30.09.2012 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki drugiego w tym roku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. W konkursie wziął udział tylko jeden oferent - Fundacji Akademii Profit, której oferta została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową i zaakceptowana przez burmistrza.


Zobacz wyniki konkursu

Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariatach szkół do początku września.

24 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy Brwinów odbył się całodzienny audyt w związku z udziałem gminy w konkursie Gmina Fair Play. Gmina Brwinów po raz pierwszy uczestniczy w ogólnopolskim konkursie promującym gminy przyjazne inwestorom.

W kolejnej audycji z cyklu prezentacji gmin pojawił się temat Biblioteki Publicznej w Brwinowie oraz otrębuskiej szkoły, która niedawno obchodziła swoje 20-lecie. W Radio Niepokalanów gościły dyrektor biblioteki Grażyna Nowocień oraz Małgorzata Wittels z Zespołu Szkół w Otrębusach.

We wtorek i środę 24 i 25 lipca PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków planuje wyłączenia prądu w trzech miejscowościach na terenie gminy Brwinów: Krosna, Kanie i Kopana.

Grupa dzieci z Brwinowa, Otrębus i Żółwina przebywała od 14 do 19 lipca nad morzem. Wyjazd do Mrzeżyna i Trzebiatowa był nagrodą dla laureatów konkursu, którzy w listach do swoich rówieśników opisywali dzieje Armii Krajowej. Gminy Brwinów i Trzebiatów już od kilku lat współpracują i organizują wakacyjną wymianę młodzieży.

W dorocznym rankingu samorządów ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą” gmina Brwinów zajęła 44 miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. W pierwszej setce rankingu znalazło się trzynaście gmin z Mazowsza.