W środę 12 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół w Otrębusach wystąpił dziewczęcy chór z Czeskiej Lipy – miasta położonego w północnych Czechach. Przed publicznością zaprezentowali się też gospodarze – chór ze szkoły w Otrębusach.

Uchwalenie budżetu gminy Brwinów na 2013 r., uchwalenie planu miejscowego dla Falęcina, nadanie imienia Gimnazjum nr 1 w Brwinowie – to tylko niektóre z punktów umieszczonych w porządku obrad poniedziałkowej sesji. Zostali na nią też zaproszeni uczniowie z gminy Brwinów, którym zostały przyznane stypendia za wybitne osiągnięcia.

PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada w środę 19 grudnia w godz. 9-14 przerwy w dostawie energii elektrycznej w Owczarni. Dotyczyć one będą odbiorców korzystających ze stacji nr 0154 OWCZARNIA 1.
Przedświąteczną wizytę w Radio Bogoria złożył burmistrz Arkadiusz Kosiński. Kolejnymi gośćmi redaktora Jerzego Fijałkowskiego byli przedstawiciele Rady Miejskiej w Brwinowie: przewodniczący Sławomir Rakowiecki oraz radna Małgorzata Kucharska. W trzeciej odsłonie o mijającym roku w brwinowskiej kulturze i o planach na przyszłość mówiła Marzena Wysocka z Gminnego Ośrodka Kultury.  

Gmina Brwinów jest przyjazna dla inwestorów. Eksperci Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznali gminie Brwinów tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”.


Pod koniec 2012 roku prace kanalizacyjne w Brwinowie na południe od torów PKP udało się zakończyć mocnym akcentem – do użytku oddano blisko 18 km nowej infrastruktury.

W listopadzie 2012 r. zakończono prace polegające na uregulowaniu rzeki Rokitnicy. Ostatnim odcinkiem był fragment w miejscowości Czubin. Rokitnica jest uporządkowana na całym swoim przebiegu przez teren gminy Brwinów.

W dniu 13 grudnia 2012 r. w Brwinowie oraz 17 grudnia 2012 r. w Otrębusach będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek gminy w wieku 50-69 lat. W Brwinowie mammobus stanie przy Urzędzie Gminy Brwinów, natomiast w Otrębusach przy Toeplitzówce.