Przedświąteczne spotkanie z Maciejem Orłosiem, dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym, które zostało zorganizowane 21 grudnia w ramach Salonu Kultury Politycznej OKej, poświęcone było funkcjonowaniu i misji mediów publicznych.

W najnowszym numerze m.in. artykuły o „Gminie Fair Play” i oddaniu do użytku kolejnych 18 kilometrów kanalizacji, a także informacje użyteczne dla mieszkańców: harmonogram wywozu śmieci w 2013 r. oraz wykaz dróg do odśnieżania.

Czytaj więcej…
Po ponad 7 latach pełnienia służby z dniem 1 stycznia 2013 r. na emeryturę przechodzi komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Paweł Romaldowski. Spotkanie opłatkowe 19 grudnia 2012 r. było okazją do podziękowania mu za pracę i dbałość o bezpieczeństwo w gminie Brwinów.     

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Niemal 45% swojego budżetu na rok 2013 gmina Brwinów przeznacza na inwestycje. Kanalizacja w ramach „Czystego życia”, drogi, budowa szkoły w Otrębusach i przedszkola w Brwinowie, rewitalizacja parku w Brwinowie oraz odwodnienie części Żółwina i zakończenie budowy świetlicy w Owczarni – to tylko niektóre z ponad 30 zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2013 r.

Urząd Gminy Brwinów będzie nieczynny w wigilię, a 31 grudnia kasa urzędu przy ul. Grodziskiej będzie czynna do godz. 11.30. Zmiany godzin przyjęć interesantów zapowiedział też Urząd Skarbowy w Pruszkowie.

Mimo młodego wieku już mogą się pochwalić wybitnymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi - trzynaścioro mieszkańców gminy Brwinów otrzymywać będzie stypendium przyznane przez burmistrza gminy Brwinów.

W Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok autobusy kursują według świątecznego rozkładu jazdy. Dodatkowo zmniejszona została liczba kursów autobusów w wigilię oraz sylwestra.