Gmina Brwinów przystępuje do rewitalizacji parku: prace obejmujące m.in. remont głównej alei parkowej, budowę chodnika, nowego oświetlenia i monitoringu rozpoczną się wiosną. Ich wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu. Termin składania ofert upływa 21 stycznia.

Fundacja Toto Animo ubiega się o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na organizacji zajęć w trakcie ferii zimowych dla 2 dzieci i młodzieży z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Nowy rok rozpoczął się dla gminy Brwinów od dobrych wiadomości: rządowa dotacja na przebudowę często uczęszczanej przez mieszkańców drogi z Brwinowa do Parzniewa wyniesie nie 1,2 mln zł, a ponad 2,1 mln. zł.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. (poniedziałek) w związku z wykonywaniem wcinki do sieci wodociągowej na terenie Żółwina, w godzinach 10 – 16 będzie wstrzymana dostawa wody w ulicy Południowej i przyległych. Wykonawca prac przeprasza za niedogodności związane z czasowym brakiem wody.
–  To był kolejny dobry rok Spółki Wodnej Brwinów – ocenia jej przewodniczący Benedykt Grobelny. Spółka od 2006 r. systematycznie wykonuje prace renowacyjne urządzeń i rowów melioracyjnych na terenie gminy. W 2012 r. zrealizowano kolejne działania zapobiegające lokalnym podtopieniom.

Na stronie www.oferta.brwinow.pl opublikowane zostały informacje o działkach, które gmina Brwinów wystawiła na sprzedaż w drodze przetargów. W ofercie znajdują się działki
w Brwinowie przy ul Żwirowej i ul. Suwalskiej oraz działka w Kaniach.

Więcej: www.oferta.brwinow.pl
W radiowym reportażu z wieczoru kolęd, który odbył się w Otrębusach 12 grudnia, rozbrzmiewają kolędy i pastorałki: m.in. „Adeste fideles” i wesoła melodia „Był pastuszek bosy” w wykonaniu chóru szkolnego ZS w Otrębusach oraz „Ticha noc” i inne utwory przygotowane przez chór z Czeskiej Lipy.

Przedświąteczne spotkanie z Maciejem Orłosiem, dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym, które zostało zorganizowane 21 grudnia w ramach Salonu Kultury Politycznej OKej, poświęcone było funkcjonowaniu i misji mediów publicznych.