Okoliczne pracownie rzemiosła artystycznego zapraszają: w kwietniu i maju planowanych jest 10 spotkań w ramach dni otwartych pracowni.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie z siedzibą przy ul. Grodziskiej 12.

Prace w projekcie „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” idą pełną parą. Na wiosnę pracownicy brwinowskiego ratusza mają dobrą wiadomość dla kolejnych mieszkańców południowego Brwinowa, Otrębus i Kań: mogą oni rozpocząć korzystanie z nowej kanalizacji sanitarnej.
 

Od 1 maja 2013 r. w rozkładach jazdy gminnych linii autobusowych zostaną wprowadzone zmiany. Posłużą one lepszej komunikacji: łatwiejszemu dojazdowi do szkół i stacji PKP czy WKD.

Podsumowaniem II edycji akcji „Cały Powiat Czyta Dzieciom” na terenie gminy Brwinów był finał Konkursu Głośnego Czytania zorganizowany 23 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury z udziałem władz lokalnych i zaproszonych gości.

Dzięki kilkuletnim staraniom klubu sportowego Tennis Life z Brwinowa, tenis ziemny będzie kolejną dyscypliną włączoną do rozgrywek Mazovia Cup. Jeszcze w tym sezonie drużyny z siedmiu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia rozegrają pierwszą edycję Ligi Tenis10 Mazovia Cup.

Klub Sportowy Tennis Life ubiega się o dofinansowanie organizacji imprezy pn. Dzień Sportu, która planowana jest na 15 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Współpraca Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej ma na celu szybszy rozwój obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. W piątek 19 kwietnia 2013 r. trzy partnerskie samorządy złożyły do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie wspólnego projektu, którego wartość wynosi ponad 2,8 mln zł.