Cykliczna audycja samorządowa z udziałem gminy Brwinów. Redaktor Malwina Szymańska przygotowała reportaż z finału II edycji akcji „Cały Powiat Czyta Dzieciom”.

Gmina Brwinów otrzymała 2,1 mln zł dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi Brwinów-Parzniew. Umowa została podpisana 26 kwietnia 2013 r.

W sobotę 27 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00 w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie rozpocznie się festyn wiosenny z którego dochód zostanie przeznaczony na dalsze leczenie Anny Kapuścińskiej, nauczycielki z tej szkoły.

Rozpoczęła się już budowa chodnika w ul. Przejazdowej w Otrębusach. Gmina Brwinów uzyskała na ten cel dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która pokryje 80% kosztów kwalifikowalnych. Umowa między samorządem województwa mazowieckiego i gminą Brwinów została zawarta 25 kwietnia 2013 r.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11

Okoliczne pracownie rzemiosła artystycznego zapraszają: w kwietniu i maju planowanych jest 10 spotkań w ramach dni otwartych pracowni.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie z siedzibą przy ul. Grodziskiej 12.

Prace w projekcie „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” idą pełną parą. Na wiosnę pracownicy brwinowskiego ratusza mają dobrą wiadomość dla kolejnych mieszkańców południowego Brwinowa, Otrębus i Kań: mogą oni rozpocząć korzystanie z nowej kanalizacji sanitarnej.