29 września br. podczas uroczystej gali Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Rawie Mazowieckiej burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał nagrodę dla gminy Brwinów za zajęcie IX miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów.

W związku z treningiem systemu wczesnego ostrzegania w dniach 6-9 października br. na terenie powiatu pruszkowskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Czytaj więcej...

Sołectwo Biskupice zajęło 2. miejsce w konkursie na najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod hasłem „Sukcesy widać po sąsiedzku”.

Powoli kończą się prace w brwinowskim parku prowadzone w ramach projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”.

Ponieważ prace związane z rozbudową ul. Pruszkowskiej w Brwinowie zbliżają się do ronda W. Kowalskiego, postój taksówek zostanie przeniesiony na Rynek. Od 5 października do 30 listopada br. w pobliżu przystanku autobusowego powstanie tymczasowa strefa postoju taksówek, oznakowana znakami poziomymi i pionowymi. Funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w tym miejscu będzie zawieszone. 

W związku z wysokim poziomem zachorowań na COVID–19 Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o zawieszeniu wywiadów bezpośrednich. Spis jest prowadzony w postaci samospisu internetowego, spisu telefonicznego lub wywiadów telefonicznych prowadzonych przez rachmistrzów.

Ze względu na okres przejściowy - przed podpisaniem nowej umowy, która będzie obowiązywać do końca 2021 r. - harmonogram odbiorów obejmuje na razie okres tylko do 10 października.

Czyta więcej...

Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.