Wśród wystawców targów Dom Mieszkanie Wnętrze, które odbyły się 9 i 10 marca 2013 r. w hali Znicz w Pruszkowie, były m.in. firmy deweloperskie oferujące mieszkania i domy w Brwinowie, Parzniewie i Żółwinie. Nie zabrakło także stoiska gminy Brwinów.

Od 1 do 28 lutego mieszkańcy Biskupic mogli wypowiedzieć się w sprawie utworzenia w ich miejscowości lądowiska. Komisja konsultacyjna zapoznała się ze złożonymi kartami i ogłosiła wyniki.


Czytaj więcej...
W sobotę 9 marca 2013 r. w karczmie Patataj w Kaniach odbędzie się trzeci, przedostatni w tym roku, koncert country. Tym razem zagra zespół Fayerwerk.

Gmina Brwinów w 2013 roku będzie sprzedawać grunty pod usługi nieuciążliwe oraz inwestycje mieszkaniowe wraz z działalnością rolniczą. Oferowane tereny znajdują się w Brwinowie oraz w sołectwach: Biskupice, Kanie, Koszajec, Parzniew.

Wśród 35 najwyżej punktowanych wniosków, które uzyskały dofinansowanie w ramach rządowego projektu „Razem bezpieczniej”, znalazł się projekt „Bezpieczna Jedynka – poprawa bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie”. Gmina Brwinów otrzyma na jego realizację dofinansowanie w wysokości niemal 100 tys. zł.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Brwinowie biorą udział w konkursie ekologicznym zorganizowanym w ramach akcji „Elektroodpady – dobre rady”. Po pierwszym etapie zajmują IV miejsce wśród 134 zespołów z całej Polski.

Gmina Brwinów zakwalifikowała się do pilotażowego projektu „Animator - Moje Boisko Orlik 2012". Ministerstwo Sportu i Turystyki pokryje część kosztów zatrudnienia osoby, która będzie inicjować i prowadzić zajęcia sportowe w Żółwinie.

Relacja z uroczystości nadania imienia Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Gimnazjum nr 1 w Brwinowie w TVP Info oraz Radio Bogoria.