Gmina Brwinów wstrzymuje do końca września przyjmowanie zgłoszeń dotyczących odbioru gruzu oraz tzw. wielkogabarytów ze względu na wyczerpanie limitów ilościowych i finansowych.,

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: zastępca burmistrza Sławomir Walendowski, a w drugim wejściu – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Anna Sobczak.

Malowanie pasów drogowych, wymiana znaków na drogach gminnych to tylko niektóre z prac, które wykonała firma wybrana w przetargu. Na ulicach widać już efekty działań.

Frekwencja w gminie Brwinów była 12 lipca wyższa niż w pierwszej turze wyborów i wyniosła 78,93%. Szczegółowe dane ze wszystkich 16 komisji obwodowych znaleźć już na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej…

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Brwinów w ramach projektu „Warszawski Zachodni Orange Światłowód”. Projekt obejmuje 3803 gospodarstwa domowe.

Podczas sesji 25 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Brwinowie rozpatrzyła raport o stanie gminy za 2019 r. i zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

W lipcu i sierpniu przy Urzędzie Gminy Brwinów będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

Gmina Brwinów uzyskała dofinansowanie w wysokości 112 000,00 zł na realizację projektu pn. „Wymiana nieefektywnego ekologicznie kotła grzewczego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie”.