Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło wyniki konkursu dotacyjnego. Gmina Brwinów będzie realizować projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”.

Fundacja Olimp – w drodze na szczyt złożyła ofertę realizacji zadania publicznego „Granie na zawołanie”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może wnieść do oferty swoje uwagi w terminie do 28 lipca br.

Gmina Brwinów otrzymała informację o roboczych wariantach przebiegu planowanych linii kolejowych z biura projektowego zajmującego się opracowaniem analizy środowiskowej.

Fundacja Sofijka zaprasza 22 lipca 2021 r. o godz. 17 wszystkich, którzy chcą wziąć udział w grze terenowej oraz stać się twórcami skrytek open- i geocachingowych w Brwinowie.

1 i 29 sierpnia będzie można w Brwinowie przyjąć jednodawkową szczepionkę przeciwko COVID-19 bez wcześniejszej rejestracji. To wyjątkowa okazja, gdyż punkt w hali sportowej działa tylko do końca wakacji.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński opowiedział o sprawach bieżących, m.in. o problemach z brakiem lub nadmiarem wody. Michał Haber z Gminnego Ośrodka Kultury wspominał czerwcowy Festiwal Otwarte Ogrody i mówił o kolejnych działaniach OKeja.

Ścieżki rowerowe stanowią ważny element infrastruktury drogowej w gminie Brwinów. W ostatnich latach ich sieć jest sukcesywnie rozbudowywana. Już prawie 30 km dróg i ciągów pieszo-rowerowych służy mieszkańcom i turystom, umożliwiając im bezpieczny dojazd do pracy, szkoły czy do lokalnych atrakcji – takich jak park miejski i ogród botaniczny w Brwinowie.

W fotoplastykonie na Rynku w Brwinowie można już oglądać nową wystawę. Wśród zdjęć pokazujących „Ciekawostki II Rzeczypospolitej” są także zdjęcia z przedwojennego Brwinowa.