Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił konkursy na dyrektorów dwóch brwinowskich placówek oświatowych: Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, który powstał z połączenia ZS nr 2 i LO im. Jarosława Iwaszkiewicza.

Nie minęło pół roku od wypadku samochodowego, w którym została całkowicie zniszczona figura Matki Boskiej stojąca u zbiegu ulic Grodziskiej i Sportowej w Brwinowie. Dzięki staraniom społecznego komitetu odbudowy, przy zgodnej współpracy parafii, Urzędu Gminy Brwinów oraz Starostwa Powiatowego powiódł się zamysł ustawienia w pobliżu nowej figury.

Wypełniony kościół św. Floriana w Brwinowie oraz obecność licznie zgromadzonych na Rynku mieszkańców – tak Brwinów świętował rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mimo długiego weekendu i pięknej pogody zachęcającej do wypoczynku we własnych ogrodach lub z dala od miasta wiele osób zdecydowało się na udział w oficjalnych uroczystościach.

Mieszkańcy gminy Brwinów włączają się w obchody świąt narodowych:
na wielu domach i ulicach powiewają biało-czerwone flagi będące znakiem naszej narodowej wspólnoty.

Sekcja Kulturystyki i Trójboju Siłowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ubiega się o dofinansowanie kolejnych XIII Mistrzostw Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc w okresie 18.06.2012 do 30.06.2012. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W sobotę 28 kwietnia zostały otwarte wiadukty nad autostradą A2 budowane na odcinku D przez firmę Strabag: to dobra wiadomość dla kierowców wyjeżdżających z Brwinowa w kierunku północnym – przez Kotowice, Biskupice oraz Koszajec.

Komitet Odbudowy zaprasza na odsłonięcie odbudowanej figury Matki Bożej Modlącej się. Uroczystość odbędzie się przy ulicy Grodziskiej w czwartek 3 maja o godzinie 17:00. Relacja członków Komitetu przedstawia stan przygotowań.


Mieszkańcy północnej części Brwinowa już wkrótce będą mogli podłączać się do kanalizacji wybudowanej w ramach projektu „Czyste życie...”. Szczegółowe dane na ten temat przekazywane są przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego oraz pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) Adama Adamczyka na spotkaniach informacyjnych.